Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple aprova les bases per a la concessió d’ajuts al sector de l’oci nocturn, la restauració i el lleure afectats per les mesures contra la Covid19

El Ple aprova les bases per a la concessió d’ajuts al sector de l’oci nocturn, la restauració i el lleure afectats per les mesures contra la Covid19

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest dimarts 31 de maig les bases que regularan la concessió de les subvencions per als treballadores autònoms i per a les empreses dels sectors d’educació en el lleure i d’activitats extraescolars, l’oci nocturn i la restauració de Badalona que han vist afectada la seva activitat per les mesures de contenció de la propagació del Covid-19. Amb aquestes subvencions es vol assegurar el manteniment dels llocs de treball durant l’ any del 2022 per garantir l’ estabilitat de les plantilles. L’Ajuntament vol potenciar el manteniment dels llocs de treball i contribuir a la continuïtat del teixit empresarial davant els efectes directes o indirectes de les mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Oci nocturn

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals i Karaokes i discoteques de joventut.

La quantia de la subvenció en aquest sector consistirà en una aportació màxima de 50.000 € sempre que es compleixin tots els requeriments estipulats. La subvenció es farà en dues aportacions, la primera corresponent al 50% un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 70% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de març de 2022 fins al mes de juny de 2022.

La segona aportació corresponent al 50% un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 70% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de juliol de 2022 fins al mes d’octubre de 2022.

• Atenent al nombre de treballadors contractats s’ estableixen els següents Imports:

• Trenta o més treballadors a data 28 de febrer de 2020: 50.000€

• De quinze a vint-i-nou treballadors a data 28 de febrer de 2020: 30.000€

• De sis a catorze treballadors a data 28 de febrer de 2020: 20.000€

• Cinc o menys treballadors a data 28 de febrer de 2020: 15.000€

Es consideraran treballadors tant les persones assalariades amb contracte laboral com els autònoms titulars de l’activitat o socis donats d’alta al Regim Especial de Treballadors Autònoms.

Restauració

Poden ser beneficiaris d’ aquests ajuts les persones treballadores autònomes i empreses de la restauració enquadrats en els epígrafs d’IAE 671,672 i 673, amb qualsevol forma jurídica, regulades com activitats no essencials, per la Llei 4/2021, de 12 d’ abril, que tinguin activitat empresarial al municipi de Badalona, i que no disposin de servei de terrassa, que hagin patit les conseqüències de disminució en els seus ingressos per les mesures adoptades per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

La quantia màxima de la subvenció serà d’un import total de 5.000€. La concessió de la subvenció es farà en una única aportació un cop es comprovi a la documentació aportada que s’han mantingut com a mínim el 70% dels llocs de treball que hi havia a data 20 de febrer del 2020 durant els mesos de març, abril, maig i juny del 2022.

Lleure

Poden sol·licitar les ajudes aquelles empreses que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves; que propicien la ciutadania activa i duen a terme un perfil d'activitats no especialitzades mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació del lleure. Per exemple, podran beneficiar-se de les mesures les empreses que es dediquin a les activitats d’educació en el lleure dins i fora marc escolar, l’animació sociocultural, cases de colònies i albergs, casals de vacances, ensenyaments no reglats d'idiomes, escoles de música i dansa, arts plàstiques i escèniques, reforç escolar, etc. No podran demanar les ajudes els clubs esportius federats.

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació màxima de 5.000€. La subvenció es farà en única aportació ,un cop es comprovi a la documentació aportada a la sol·licitud que es manté com a mínim el 60% de la plantilla respecte a la que havia a data febrer del 2020. El tant per cent requerit es comprovarà en la relació de treballadors contractats des del mes de setembre de 2021 fins al mes de juny de 2022.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juny de 2022