Twitter Facebook Instagram Youtube

L'Ajuntament de Badalona s'ha adherit a la Declaració institucional per a uns municipis i comunitats cuidadores

L’adhesió s’ha fet en el marc de les Jornades “Cures en la comunitat: innovació i transformació des de les polítiques locals” que ha organitzat la Diputació de Barcelona amb la participació la 2a tinent d'Alcaldia, i regidora d'Educació, Feminismes, LGTBIQ+ i Agenda 2030 de l’Ajuntament de Badalona, Aïda Llauradó

L’Ajuntament de Badalona s’ha adherit a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores. Aquesta Declaració aposta per impulsar polítiques públiques locals per tal de situar les cures al centre del debat i de l'acció municipal amb una corresponsabilitat d'homes i dones. També es proposa afavorir l'accessibilitat a serveis de cures, incorporar la perspectiva de la interdependència, promoure accions per fomentar la dignitat i autonomia, així com polítiques per enfortir la coordinació i l’aliança entre administracions i potenciar els espais de debat.

L’adhesió s’ha donat en el marc de les "Jornades de Cures en la comunitat: innovació i transformació des de les polítiques locals" que, organitzades per la Diputació de Barcelona han tingut lloc el 25 i 26 d’abril al Paranimf de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica i Industrial de Barcelona amb l’assistència a la jornada inaugural de la 2a tinent d'Alcaldia, i regidora d'Educació, Feminismes, LGTBIQ+ i Agenda 2030 de l’Ajuntament de Badalona, Aïda Llauradó, qui ha destacat que: "aquestes jornades són important i urgents, ja que les cures són un dels reptes més necessaris que cal abordar des de les polítiques locals i de proximitat. Cal que les diferents institucions unim esforços per a millorar les vides i les condicions de vida de les persones més vulnerables (persones grans, dependents, persones que cuiden) i que sovint, no poden fer-se càrrec d'elles mateixes i que no disposen d'una xarxa de suport suficient. Com que no podem disposar d’aquesta de xarxa de suport, som les institucions les que hem de donar resposta a aquestes necessitats".

Document:

Aliança de municipis per a les cures

Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores

https://cutt.ly/VGkXxER

Jornada “Cures en la comunitat: innovació i transformació des de les polítiques locals”

https://www.diba.cat/web/jornada-cures/

Badalona, 27 d’abril de 2022