Twitter Facebook Instagram Youtube

El dijous 28 d’abril, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dijous 28 d’abril, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es farà al Saló de Plens de la Casa de la Vila, a partir de les 18 hores

Aquest dijous 28 d’abril, a les 18 hores, al saló de Plens de la Casa de la Vila, se celebrarà una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

1. Crear la Comissió de Seguiment del pressupost municipal de l’exercici 2022 (ordinari i inversions) i del Pla d'Equipaments, en el si de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i, Hisenda, Recursos Interns i Personal.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

2. Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

Badalona, 25 d’abril de 2022