Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovades les Bases per a les subvencions al sector de la restauració per pal·liar els efectes de la Covid-19 durant l’exercici 2021

Aprovades les Bases per a les subvencions al sector de la restauració per pal·liar els efectes de la Covid-19 durant l’exercici 2021

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes i empreses del sector de la restauració, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19 durant l’exercici 2021. La quantia màxima de la subvenció serà de 5.000€. L’import màxim destinat a l’atorgament d’aquests ajuts econòmics és d’1.000.000 euros.

Les subvencions tenen per objecte pal·liar els efectes de l’impacte econòmic que van provocar les mesures de tancament i de restricció dels aforaments dels establiments de la restauració que es van aplicar per fer front a la pandèmia de la Covid-19 i que han patit les conseqüències en les seves finances durant l’exercici 2021.

L’Ajuntament vol potenciar l’activitat econòmica, l’emprenedoria i contribuir a la continuïtat del teixit empresarial davant els efectes directes o indirectes de les mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a establiments dedicats a la restauració: restaurants, cafeteries i bars que no disposi del servei de terrassa.

El dictamen ha estat aprovat amb el vot favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de març de 2022