Twitter Facebook Instagram Youtube

Estudi de viabilitat per licitar la reforma i explotació del Mercat de Llefià

Estudi de viabilitat per licitar la reforma i explotació del Mercat de Llefià

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la publicació de l’estudi de viabilitat per a la licitació d'un contracte de concessió d'obra pública per a la reforma del Mercat del Mercat Municipal de Llefià en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. La prioritat és la reforma de l'edifici i també millorar el servei de mercat que s'ofereix al barri des de l'any 1965.

Es tracta d'iniciar el procés per portar un operador al mercat de Llefià que es faria càrrec dels costos de rehabilitació de l'edifici. L’estudi proposa una reforma integral de l’edifici i dels espais adjacents del Mercat Municipal de Llefià. Un cop finalitzades les obres, el concessionari haurà de retornar a l’Ajuntament l’espai destinat a les parades que actualment estan ocupades, i a canvi l’Ajuntament contribuirà en proporció als costos de manteniment i conservació de l’edifici, reservant-se el dret a cedir l’explotació d’aquestes parades als agents comercials.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals de JxCB, BeCP, ERC-A-MES, PSC i PP i l’abstenció del Grup Municipal de GBeC.

Badalona, 30 de març de 2022