Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern municipal amb relació als ajuts directes per autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn de Badalona

Comunicat del Govern municipal amb relació als ajuts directes per autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn de Badalona.

Comunicat de premsa

En relació amb els ajuts directes per autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn de Badalona, el Govern municipal manifesta que:

- A petició dels representants dels negocis d’oci nocturn de la ciutat, el Govern municipal retira el punt número vint de l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 29 de març. En aquest punt es proposava l’aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts directes per autònoms i empreses del sector de l'oci nocturn de Badalona afectats per la suspensió de l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la Covid-19. La retirada del punt es fa amb l’objectiu d’aconseguir més consens amb els grups de la oposició per assegurar l’èxit de la mesura.

- El Govern municipal s’ha reunit amb els representants del sector de l'oci nocturn per consensuar la retirada del punt. Els afectats agraeixen la feina i l'esforç del govern i esperen que s'arribi a una entesa entre els grups municipals per tirar endavant els ajuts que es proposen.

- Per part del govern municipal es manté la mà estesa per arribar a consensos positius per a la ciutat i el seu teixit econòmic i empresarial. El govern aposta per ajudar a aquells sectors que més van patir a causa del tancament durant la pandèmia.

-El Govern de Badalona considera que els grups municipals compartiran la necessitat d’aquests ajuts i arribaran a un acord que doni a resposta a la situació i que pugui ser portat pròximament a l’aprovació del Ple.

Badalona, 28 de març de 2022