Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació del nomenament dels nous membres al Consell Escolar Municipal

Aprovació del nomenament dels nous membres al Consell Escolar Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat nomenar com a nous membres del Consell Escolar Municipal de Badalona a les següents persones:

President: Rubén Guijarro Palma

Vicepresidenta: Aïda Llauradó Álvarez, Regidora d’Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030

Representants ajuntament:

José Manuel López González en representació del Grup Municipal del Partit Popular

David Guerrero Férriz, en representació del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.

Araceli Cruz González, en representació del Grup Municipal Socialista.

Anna Llansó Solà en representació del Grup Municipal d’ERC-Avancem-Mes

Raquel López Guzmán en representació del Grup Municipal de Badalona en Comú Podem.

Montse Perea Gómez en representació de Junts per Catalunya

Natàlia Tomàs Anguera, en representació del Centre de Normalització Lingüística.

Laura Cañadell Castellà, en representació de la Regidoria d’Educació.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 23 de febrer de 2022