Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona 2021-2030

Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona 2021-2030

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment de tots els grups municipal la Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona 2021-2030

Compromís per la Igualtat

L’Ajuntament de Badalona en el desenvolupament de la seva activitat té com a principi el respecte a la dignitat de les persones i la protecció dels seus drets. Totes les persones treballadores tenen dret a gaudir de la Igualat de tracte, Això vol dir tracte respectuós en un entorn de treball saludable. Les persones treballadores tenen l’obligació de tractar amb respecte als seus companys i companyes i cooperar en la investigació davant una possible denúncia d’assetjament. L’Ajuntament no tolerarà que els seus drets puguin ser conculcats dintre de la seva pròpia organització.

El compromís de l’empresa és essencial i requisit inexcusable per tal de prevenir aquestes situacions i també la d’aplicació de les mesures correctores apropiades.

La implantació del protocol por servir també per informar i formar a la plantilla sobre quines són aquestes conductes i contribuir a prevenir i posar-les de manifest.

D’acord amb aquest compromís l’Ajuntament de Badalona subscriu els deu punts de 2Tolerància cero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa” del Consell de Relacions Laborals de Catalunya en la darrera versió de 2021:

1- Està compromès amb la Igualtat efectiva d’homes i dones.

2- Adopta mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en la relació laboral.

3- No tolera cap comportament contrari a la llibertat, la dignitat i la integritat física i psíquica del les persones treballadores, clientela, proveïdors/ores i qualsevol altre persona vinculada d’alguna manera a l’empresa.

4- Vetllar per a assegurar la qualitat del treball i la salut de les persones treballadores.

5- Aplicar de manera diligent, una política preventiva i d'abordatge per a protegir al personal contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

6- Disposar d’un protocol d’actuació contra l’assetjament per assegurar entorns de treball segurs i respectuosos amb les persones.

7- Facilitar informació i formació a les persones treballadores i a la direcció de l’empresa sobre els assumptes relacionats amb aquestes conductes no desitjades.

8- Arbitrar procediments específics per a vehicular les comunicacions i les denúncies.

9- Aplicar mesures disciplinàries enfront de situacions provades d’assetjament.

10- Posar a disposició de les persones interessades models de denúncia interna tot garantint la confidencialitat, protecció de dades i celeritat del procediment d’investigació.

Badalona, 23 de febrer de 2022