Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 22 de febrer de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 22 de febrer de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de febrer per via telemàtica

Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona 2021-2030

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per assentiment de tots els grups municipal la Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona 2021-2030

Compromís per la Igualtat

L’Ajuntament de Badalona en el desenvolupament de la seva activitat té com a principi el respecte a la dignitat de les persones i la protecció dels seus drets. Totes les persones treballadores tenen dret a gaudir de la Igualat de tracte, Això vol dir tracte respectuós en un entorn de treball saludable. Les persones treballadores tenen l’obligació de tractar amb respecte als seus companys i companyes i cooperar en la investigació davant una possible denúncia d’assetjament. L’Ajuntament no tolerarà que els seus drets puguin ser conculcats dintre de la seva pròpia organització.

El compromís de l’empresa és essencial i requisit inexcusable per tal de prevenir aquestes situacions i també la d’aplicació de les mesures correctores apropiades.

La implantació del protocol por servir també per informar i formar a la plantilla sobre quines són aquestes conductes i contribuir a prevenir i posar-les de manifest.

D’acord amb aquest compromís l’Ajuntament de Badalona subscriu els deu punts de 2Tolerància cero amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa” del Consell de Relacions Laborals de Catalunya en la darrera versió de 2021:

1- Està compromès amb la Igualtat efectiva d’homes i dones.

2- Adopta mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en la relació laboral.

3- No tolera cap comportament contrari a la llibertat, la dignitat i la integritat física i psíquica del les persones treballadores, clientela, proveïdors/ores i qualsevol altre persona vinculada d’alguna manera a l’empresa.

4- Vetllar per a assegurar la qualitat del treball i la salut de les persones treballadores.

5- Aplicar de manera diligent, una política preventiva i d'abordatge per a protegir al personal contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

6- Disposar d’un protocol d’actuació contra l’assetjament per assegurar entorns de treball segurs i respectuosos amb les persones.

7- Facilitar informació i formació a les persones treballadores i a la direcció de l’empresa sobre els assumptes relacionats amb aquestes conductes no desitjades.

8- Arbitrar procediments específics per a vehicular les comunicacions i les denúncies.

9- Aplicar mesures disciplinàries enfront de situacions provades d’assetjament.

10- Posar a disposició de les persones interessades models de denúncia interna tot garantint la confidencialitat, protecció de dades i celeritat del procediment d’investigació.

Declaració Institucional del 8 de març de 2022

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per assentiment de tots els grups municipal la Declaració Institucional del 8 de març de 2022.

Dia Internacional de les Dones

Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones no han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l’organització col·lectiva i la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avenços aconseguits en tres segles de corrents de pensament feminista i dos segles de lluita organitzada, els drets de les dones encara no estan plenament garantits, no són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos. Per això urgeix trencar el miratge de la igualtat que fa que una part de la societat es pregunti «què més volen les dones?» o que s’instal·li en la falsa equidistància del «ni masclisme ni feminisme».

El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El gènere, juntament amb altres eixos d’opressió, és encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies d’estatus que coarten la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones.

D’una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la pobresa, l’assignació a les dones del treball de cures no remunerat i de menystingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos ―fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina― i condicions laborals més precàries per a les dones. D’altra banda, el patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les violències masclistes que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d’humor, d’una pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les nenes i les adolescents, i de la sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, de presa de decisions i de més visibilitat, incloent-hi els mitjans de comunicació.

També es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en compte les experiències, les realitats, lesnecessitats i les expectatives de la meitat de la població, ja sigui en nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums educatius, en el disseny dels productes tecnològics, i en les normes i pràctiques ―formals i informals― de funcionament de les institucions, de les organitzacions polítiques, econòmiques i socials o de les entitats.

Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen amb el classisme, el racisme, la cisheteronormativitat, el capacitisme, l’edatisme o la situació administrativa, i produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per aquest motiu, les vindicacions feministes són molt clares: acabar d’una vegada per totes amb les injustícies distributives i de reconeixement i assegurar la paritat i l’igual valor de la veu de les dones en la participació en totes les esferes.

Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, hi ha dos canvis imprescindibles i inajornables. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals, familiars o d’amistats que normalitzen i perpetuen la discriminació, el menysteniment, la cosificació o les violències envers les dones i que, al mateix temps, els imposen a ells mateixos una determinada manera de ser i de fer com a homes. Així mateix, els homes han d’assumir la responsabilitat que els pertoca en la sostenibilitat de la vida, i en el treball domèstic i de cures. El feminisme és per a tothom.

En segon lloc, la resposta institucional ha d’estar a l’altura. La vitalitat del moviment feminista al carrer ha fet possible en les darreres dècades que els feminismes i la seva agenda política transformadora hagin irromput amb força a les institucions. De les vocalies de dones en el moviment veïnal a les regidories de polítiques de dones, d’igualtat i, més recentment, de feminismes, i a les àrees i programes d’igualtat de les diputacions i els consells comarcals; de l’Institut Català de les Dones a una conselleria pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Igualtat i Feminismes. Estructures totes elles per deixar enrere la lògica sectorial amb què s’han identificat les polítiques d’igualtat i que requereixen el reconeixement i els recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme. Estructures per elaborar polítiques feministes transversals, interseccionals i globals que impliquin tots els nivells i àmbits d’actuació dels poders públics, incloent-hi els pressupostos públics.

Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al centre, adreci les necessitats pràctiques més immediates (de cures o d’usos del temps, entre d’altres) i que, simultàniament, impulsi canvis estructurals per enderrocar el patriarcat (com, per exemple, la redistribució del treball remunerat i no remunerat o la plena garantia del dret al propi cos). Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d’altres moviments antidrets i antigènere, tant a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat.

La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d’una interlocució real amb entitats i col·lectius, especialment d’aquells que defensen la justícia social en totes les seves expressions, amb l’objectiu de dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. Una forma de fer política també en què les institucions dels diferents àmbits territorials col·laborin i cooperin per fer efectius els drets ja assolits i per impulsar nous drets feministes.

La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè els feminismes són el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. El ple garantiment dels drets humans de les dones no pot esperar més. No és just demanar a les dones que esperin més temps. No és una utopia ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara.

Aprovació del nomenament dels nous membres al Consell Escolar Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat nomenar com a nous membres del Consell Escolar Municipal de Badalona a les següents persones:

President: Rubén Guijarro Palma

Vicepresidenta: Aïda Llauradó Álvarez, Regidora d’Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030

Representants ajuntament:

José Manuel López González en representació del Grup Municipal del Partit Popular

David Guerrero Férriz, en representació del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.

Araceli Cruz González, en representació del Grup Municipal Socialista.

Anna Llansó Solà en representació del Grup Municipal d’ERC-Avancem-Mes

Raquel López Guzmán en representació del Grup Municipal de Badalona en Comú Podem.

Montse Perea Gómez en representació de Junts per Catalunya

Natàlia Tomàs Anguera, en representació del Centre de Normalització Lingüística.

Laura Cañadell Castellà, en representació de la Regidoria d’Educació.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Nomenament dels membres del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona

El dimarts 15 de febrer va tenir lloc a la sala d’actes del Museu de Badalona el Ple de constitució del Consell de Prevenció i Seguretat de Badalona. És un òrgan consultiu de l’Ajuntament que obre un espai de debat sobre la seguretat amb representants polítics, tècnics, cossos policials, ciutadans i entitats.

Es dona compte al Ple del nomenament dels i les membres integrants del Plenari del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona:

President: David Torrents Mingarro

Vicepresident: Regidor de l’Àmbit material de Seguretat: Sr. Christian Carneado Hernández.

Vocals:

David Ramey Ramírez, designat pel grup municipal Junts Per Catalunya.

María Reyes Bellido Jaime, designada pel grup municipal En Comu Podem.

Àlex Montornès Torrecillas, designat pel grup municipal ERC Avancem.

Teresa González Moreno, designada pel grup municipal socialista.

Irene Gonzalez Poveda, designada pel Grup Municipal el Partit Popular.

Joan Carles Isal Fernández, designat pel grup municipal Guanyem.

El jutge degà de Badalona.

Un/a representant del ministeri fiscal a Badalona.

Un/a representant del cos de la Guàrdia Urbana.

Un/a representant del cos de Mossos d’Esquadra.

Un/a representant del cos Nacional de Policia.

El/la Cap de servei de Seguretat.

El/a Cap de servei de Disciplina i sancions

Un/a tècnic de Protecció civil.

El/la cap del Servei d’Informació i atenció a les Dones.

Un/a representant de cada consell municipal i dels que es puguin crear.

Un/a representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

Rocío Mateos Ruiz, representant de la Federació de Dones.

Antoni Figuera, representat de la Federació de comerciants.

Un/a representant de la Federació d’Associacions de Pares i Mares.

Un/a representant del Consell Local de la Joventut.

Josep Maria Puente, representant de la Federació d’Empresaris.

Toni Vinagre Adán representant de CREU ROJA

José Cortés Cortés representant de la Plataforma Sant Roc Som Badalona

Un/a representant dels sindicats majoritaris a la ciutat de Badalona:

Persones a títol individual per sorteig:

TITULARS:

Maria José Ponsirenas

Alexandra Cabrera

Antonio Matamoros de Diego

SUPLENTS:

Raul Pérez

Dulcenombre Fernández

Maria Gallardo

Adrià Cuenca Lara

Pedro Lozano Silos

Emili Rodó

Secretària: Raquel Garcia Redondo

Creació d’una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la Creació d’una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona.

El Ple ha aprovat deixar sense efecte l’acord del Ple de data de 28 de setembre de 2021, que va acordar aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona» i crear una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases Generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona, que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple el 30 d’octubre de 2018, i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

El dictamen determina que la Comissió de treball estarà formada per membres de les entitats culturals i cíviques que col·laboren en l’organització dels premis, així com personalitats de reconeguda solvència en el cap de la gestió cultural o de l’edició. La proposta de membres de la Comissió serà aprovada per resolució de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.

També fixa que la Comissió de treball tindrà fins quatre mesos per presentar la seva proposta per unes noves Bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona. La Comissió estudiarà, entre d’altres aspectes, la categoria de premis, el foment, la difusió, la dotació econòmica i material, la composició del jurat, la periodicitat de la convocatòria, etc., atès el seu valor per a la promoció cultural de la ciutat de Badalona.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular.

Moció a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de febrer la moció a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Fer una valoració de l’atenció que rep la gent gran a les entitats bancàries de Badalona.

SEGON.- Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen a Badalona, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line.

.

TERCER.- Instar a l’Ajuntament de Badalona treballi preferentment amb aquelles entitats bancàries que atenguin, amb un tracte més humà, a la gent gran de Badalona.

QUART.- Instar a l’Ajuntament a fer una campanya informativa per tal de fer arribar a les persones grans un suport administratiu en aquelles reclamacions pel cobrament de comissions clarament abusives per part de les entitats bancàries de Badalona.

CINQUÈ.- Que estudiï la possibilitat d’incrementar la taxa d’ocupació de la via pública que, segons les informacions de què disposem, actualment és de 500€ a, per exemple, 10.000€ amb una bonificació del 95%, a aquelles entitats que atenguin personalment a la gent gran al llarg de tota la jornada laboral.

SISÈ..- Instar al Banc d’Espanya, organisme regulador competent del sistema financer a:

• Controlar que els productes financers de les entitats bancàries no continguin publicitat enganyosa i que les exigeixi una informació transparent i real sobre les serveis i productes.

• Prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el col·lectiu de persones grans, que no poden utilitzar que no poden utilitzar els caixers automàtics ni internet per fer les gestions bancàries de pagaments i gestió dels seus ingressos.

SETÈ.- Traslladar aquest acord al moviment pensionista de Badalona, a altres organitzacions que defensin els drets dels/les pensionistes, a col·lectius i entitats que treballen amb la gent gran, a la FAVB, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat i a totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia a Badalona.

La moció ha estat aprovada amb el vots favorable de tots els Grups Municipals.

Moció per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de febrer la moció per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER

1.- Donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores que es concreten en:

• Que les empreses de plataforma digital contractin directament els repartidors i les repartidores i que cessin les contractacions en frau de llei a través d’empreses de treball temporal (ETT) i/o de logística.

• Que es reconegui als repartidors i repartidores l’antiguitat en les contractacions que ja tenien treballant a l’empresa en situació de falsos autònoms.

• Que les empreses cessin immediatament la pràctica per la qual molts treballadors i treballadores que passen a ser contractats, són acomiadats durant el període de prova, tot i fer diversos anys que reparteixen per a l’empresa.

• Que es reconeguin els descansos que estableix la llei a les persones repartidores i que les empreses de plataforma abonin la part econòmica pel desgast del vehicle, la benzina, el telèfon, la connexió a la xarxa o la roba de treball.

• Que les empreses de plataforma habilitin immediatament lavabos, fonts d’aigua i taquilles per a les seves repartidores i repartidors.

• Que es proporcioni informació sobre normativa i seguretat viària i sobre prevenció de riscos laborals i seguretat i salut laboral als seus treballadors i treballadores.

• Que les empreses disposin de protocols de prevenció contra l’assetjament sexual per a les treballadores de repartiment.

• Que el govern de la Generalitat faci complir la llei a les empreses de plataforma.

2.- Traslladar al Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent i Ramió el suport d’aquesta corporació a les reivindicacions dels riders i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estableix els mecanismes necessaris per l’acompliment del Reial Decret Llei 9/2021, d'11 de maig, que ha de garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment dins l’àmbit de les plataformes digitals.

3.- Comunicar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al sindicat CCOO i a la resta d’organitzacions sindicals

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-A-MES, Guanyem Badalona i el PSC i amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular.

Moció per a donar compliment a la declaració de la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de febrer la moció per a donar compliment a la declaració de la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

La moció proposa els següent acords:

PRIMER.- Donar compliment a la moció aprovada en la Sessió Plenària del passat 28 de juliol de 2021 i fer efectiva la declaració de la Processó del Sant Enterrament de Llefià com a acte de ciutat

SEGON.- Instar a la Regidoria de Cultura a dotar la Processó del Sant Enterrament dels recursos necessaris per a portar-la a terme.

TERCER.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a la Hermandad del Santísimo Cristo Redentor y Nuestra Señora de la Soledad de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i del PP, el vot contrari de Guanyem Badalona en Comú, i l’abstenció del Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem i ERC-A-MES.

Badalona, 23 de febrer de 2022