Twitter Facebook Instagram Youtube

El Govern municipal proposa fer una modificació urbanística perquè locals comercials tancats des de fa anys puguin convertir-se en habitatges socials

El Govern municipal proposa fer una modificació urbanística perquè locals comercials tancats des de fa anys puguin convertir-se en habitatges socials.

Potencialment, el canvi d’ús d’aquests locals comercials podria introduir en el mercat uns 1.000 nous habitatges de protecció pública

El dictamen amb aquesta proposta anirà al Ple ordinari del pròxim dimarts 22 de febrer

El Govern municipal portarà al Ple ordinari d’aquest pròxim dimarts 22 de febrer un dictamen que proposa aprovar inicialment una modificació urbanística que possibiliti que locals comercials tancats des de fa anys perquè no tenen sortida comercial puguin convertir-se en habitatges socials. L’Ajuntament autoritzarà únicament el canvi d’ús, de comercial a habitatge, d’aquests locals buits situats en planta baixa si es transformen en habitatges de protecció pública.

Aquesta modificació s’aplicarà en determinades zones de la ciutat on actualment no és possible aquest canvi d’ús a habitatge protegit en tractar-se de locals construïts amb anterioritat al Pla General Metropolità (PGM). D’aquesta manera s’atorgaran nous usos a locals comercials que estan buits i es podrà donar resposta a la demanda d’habitatge a preu assequible a la ciutat.

Les zones de la ciutat que es podrien acollir a aquesta modificació de les normes urbanístiques del PGM es troben situades en diferents barris de la ciutat com Llefià, Can Claris, Lloreda, Sant Roc, Congrés, Canyadó, La Salut i Pomar, entre altres.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha explicat que potencialment amb aquesta modificació urbanística es poden arribar a incorporar al mercat uns 1.000 nous habitatges socials, aproximadament. “La proposta no comporta cap augment de sostre edificable ni de densitat i tampoc implica cap afectació per als eixos comercials de la ciutat. L’objectiu és incrementar l’oferta d’habitatge social i fer front a la problemàtica dels locals buits en diverses zones de la ciutat”, ha indicat Guijarro. “Si un propietari d’un local tancat des de fa molts anys vol posar-lo en el mercat, l’Ajuntament autoritzarà el canvi d’ús sempre i quan es transformi en habitatge de protecció pública ja que creiem que aquesta mesura pot actuar alhora com un element de vertebració urbana i de cohesió social”, ha afegit l’alcalde.

Un cop el dictamen compti amb l’aprovació inicial i la provisional per part del Ple de l’Ajuntament de Badalona, la proposta de modificació passarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. Quan aquesta modificació del PGM estigui aprovada definitivament, l’Ajuntament podrà autoritzar el canvi d’ús dels locals mitjançant la tramitació d’un pla especial. Cada pla especial per a l’autorització de l’ús d’habitatge protegit es tramitarà individualment, analitzant cas a cas si s’admet a tràmit.

Badalona, 16 de febrer de 2022