Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació del Pla especial d’adequació de les condicions d’edificació de l’Hospital Municipal de Badalona

Aprovació provisional de la modificació del Pla especial d’adequació de les condicions d’edificació de l’Hospital Municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació provisional del Pla especial d’adequació de les condicions d’edificació de l’Hospital Municipal de Badalona. Aquesta modificació es formula a partir de la voluntat de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Badalona d’ampliar l’Hospital per tal d’absorbir les noves necessitats assistencials que han crescut en els darrers temps.

Es proposa una modificació puntual de les condicions d’edificació, ampliant una planta (PB+4) el cos edificat en mitgera amb la finca veïna de via Augusta número 7, amb una alçada de PB+3 en el front de façana a carrer de Gaietà Soler (amb una fondària de 2,5 metres). L’increment de sostre proposat és de 670 m².

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC; PSC i PP. El grup municipal de Guanyem Badalona s’ha abstingut.

Badalona, 26 de gener de 2022