Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de gener de 2022

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 25 de gener de 2022.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de gener per via telemàtica

Aprovació provisional de la modificació del Pla especial d’adequació de les condicions d’edificació de l’Hospital Municipal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació provisional del Pla especial d’adequació de les condicions d’edificació de l’Hospital Municipal de Badalona. Aquesta modificació es formula a partir de la voluntat de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Badalona d’ampliar l’Hospital per tal d’absorbir les noves necessitats assistencials que han crescut en els darrers temps.

Es proposa una modificació puntual de les condicions d’edificació, ampliant una planta (PB+4) el cos edificat en mitgera amb la finca veïna de via Augusta número 7, amb una alçada de PB+3 en el front de façana a carrer de Gaietà Soler (amb una fondària de 2,5 metres). L’increment de sostre proposat és de 670 m².

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC; PSC i PP. El grup municipal de Guanyem Badalona s’ha abstingut.

Aprovació de la modificació del pressupost municipal per a les subvencions a les entitats de cultura tradicional i popular per les Festes de Maig

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la modificació del pressupost municipal per tal de generar les partides per a les noves subvencions a les entitats de cultura tradicional i popular per a la celebració de les Festes de Maig.

Aquestes subvencions seran nominatives i, per tant, abandonen el règim de concurrència competitiva. Presenten algunes novetats com que augmenten la quantia del pagament avançat i que es cobrirà fins a un 100% de les despeses subvencionables, sempre que estiguin degudament acreditades.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC; Guanyem Badalona en Comú i PSC. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Moció en suport del cos dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva tasca en el desnonament de la nau del carrer Progrés al barri del Gorg de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de gener la moció en suport del cos dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva tasca en el desnonament de la nau del carrer Progrés al barri del Gorg de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Declarar el suport del Ple i la Corporació Municipal al cos de Mossos d’Esquadra, especialment a la unitat ARRO, i a la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva tasca el dia 13 de gener en el desnonament de la nau del carrer Progrés.

SEGON.- Defensar la tasca dels Mossos d’Esquadra i dels cossos i forces de seguretat de l’Estat que exerceixen la seva tasca i responsabilitat amb gran professionalitat i que, massa sovint, no tenen el suport institucional que mereixen per part dels diferents governs.

TERCER.-Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al govern municipal de Badalona que treballin per millorar, amb la màxima brevetat possible, les condicions laborals i econòmiques dels agents policials.

QUART.- Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial del Parlament de Catalunya, al Cos de Mossos d’Esquadra, a la Guàrdia Urbana de Badalona i als sindicats policials SAP-FEPOL, SPL-CME, SMB, USPAL, SIP-FEPOL i PSU.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC i el PP i els vots en contra de Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC i Guanyem Badalona en Comú.

Moció a favor d'investigar els dubtes generats entorn dels atemptats del 17 d'agost

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de gener la moció a favor d'investigar els dubtes generats entorn dels atemptats del 17 d'agost.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments estatals en la comissió dels atemptats.

SEGON.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat que investigui les declaracions efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació judicial dels fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017.

TERCER.- Sol·licitar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a matèria reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats a l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 2017.

QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a aclarir la veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en l’atemptat del 17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessari.

CINQUÈ.- Donar suport a les víctimes i a les seves famílies, reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció.

SISÈ.- Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 i 18 d’agost i vetllar per preservar la seva memòria i dignitat.

SETÈ.- Que s’informi del present Acord a totes les ciutats natals de les víctimes dels atemptats.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC i Guanyem Badalona, amb el vot contrari del PSC i l’abstenció del PP.

Badalona, 26 de gener de 2022