Twitter Facebook Instagram Youtube

El Govern presenta el pressupost municipal més elevat de la història amb l'objectiu de superar la crisi sanitària actual i reactivar socialment i econòmicament la ciutat

El Govern presenta el pressupost municipal més elevat de la història amb l'objectiu de superar la crisi sanitària actual i reactivar socialment i econòmicament la ciutat.

La proposta del pressupost de 2022 puja 22’9 milions d’euros la despesa corrent en relació al pressupost vigent, xifra que representa un creixement del 14%

El pressupost contempla l’execució de més del 60% del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona

Aquest dijous s’ha celebrat la sessió d’audiència pública per presentar el pressupost municipal de 2022. Atesa la situació sanitària actual, la sessió s’ha celebrat de forma telemàtica. La presentació de la proposta ha anat a càrrec del cinquè tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit d’Hisenda, Recursos Interns i Personal, Manel Sorribas. L’objectiu del Govern municipal és comptar amb el pressupost municipal més expansiu de la història per superar la crisi sanitària actual, reactivar la ciutat socialment i econòmicament i «no deixar ningú enrere».

Aquest dijous al matí s’ha presentat la proposta de pressupost 2022 als grups municipals. La voluntat del Govern municipal és sumar el màxim de suports per a la seva aprovació.

La proposta del pressupost per a l’exercici de 2022 incrementa en 22,9 milions d’euros la despesa corrent en relació al pressupost vigent, en pròrroga de 2019. El nou pressupost creix un 14,27% i se situa en 183,5 milions d’euros. El pressupost té un annex d’inversions per al pròxim any de 59,5 milions d’euros.

Evolució anual de la despesa ordinària, sense inversions

Pel que fa al pressupost consolidat de l’Ajuntament de Badalona, compost pel pressupost de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les societats municipals, se situarà aquest 2022 en 346,9 milions d’euros, un import que representa un increment del 30,88% en relació al de 2021.

Durant la presentació del pressupost a les entitats i als ciutadans que han seguit telemàticament l’audiència, el cinquè tinent d’Alcaldia ha explicat que els objectius del nou pressupost són:

    • Donar resposta a les necessitats de la ciutadania per assolir la reactivació social i econòmica. Aquest pressupost dona compliment al 63% de les actuacions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

    • Normalitzar l’administració aprovant un pressupost que la faci més eficient i l’apropi a les persones.

    • Promoure les polítiques socials per tal de millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns.

    • Permetre les inversions i els projectes de ciutat que construiran la Badalona del futur.

    • Dotar l’Ajuntament de les eines necessàries per fer de Badalona una ciutat més social i mediambientalment sostenible.

Ingressos corrents

Manel Sorribas ha indicat que es preveu obtenir 187,6 milions d’euros d’ingressos corrents, 20,8 milions d’euros més que el que preveia el pressupost de 2019, el que representa un increment del 12,51%.

Despesa corrent

La despesa corrent, que contempla set grans apartats, creix en 22,9 milions d’euros per millorar els serveis que es presten a la ciutat.

El projecte de pressupost municipal 2022 preveu destinar 5,95 milions a Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, una xifra que representa 1,62 milions d’euros més que l’any 2019 i que percentualment suposa un increment del 38,42%.

A polítiques d’Educació i Joventut es destinaran 2,2 milions d’euros més que l’any 2021, el que representa un creixement del 23,66%.

Pel que fa a l’Àrea de Salut i a l’Àrea de Serveis Socials creixen un 18,73% i un 13,54% respectivament, fins arribar a un creixement acumulat de 3,3 milions d’euros.

El pressupost també contempla un increment d’1,3 milions d’euros en Medi Ambient i Sostenibilitat, la qual cosa representa un creixement de l’11,77%.

L’augment del pressupost ordinari permetrà també convocar una nova oferta pública i incorporar nou personal a la plantilla municipal.

En conclusió, cal destacar l’increment de la despesa per ciutadà a Badalona, que passa de 752 € per habitant de 2019 a 843 € per habitant en aquesta nova proposta de pressupost (un 12,1% més).

Pla d’inversions 2022

Pel que fa a l’annex d’inversions, dotat inicialment amb 59,5 milions d’euros, inclou totes les anualitats corresponents a totes les inversions aprovades amb anterioritat, i noves inversions proposades. En aquest sentit cal destacar que el Govern convocarà la Comissió d’Inversions formada per tots els grups polítics del Consistori per tal cercar el màxim consens en les noves inversions que la ciutat necessita.

També cal destacar que la proposta de pressupost inclou que es destinaran 16,1 milions d’euros a la creació de noves Escoles bressol; 11,3 milions d’euros en instal·lacions esportives; i més de 14 milions d’euros en projectes urbanístics. Els altres projectes de millora en els quals s’invertiran estan vinculats al comerç, consum, turisme i programació econòmica (6 milions d’euros); les biblioteques públiques (1,7 milions d’euros); clavegueram (1,6 milions d’euros); equipaments culturals (1,3 milions d’euros); gent gran (1,4 milions d’euros); Guàrdia Urbana (1,3 milions d’euros); i via pública-mobiliari urbà (1 milió d’euros), entre altres.

Reducció del Període mitjà de pagament (PMP)

En el decurs de l’audiència pública, el regidor de l’Àmbit d’Hisenda ha mostrat la seva preocupació per l’alt Període mitjà de pagament (PMP) als proveïdors per part de l’Ajuntament de Badalona. Manel Sorribas ha anunciat que aconseguir la reducció dràstica del PMP és un objectiu prioritari ja que aquest indicador es trobava aquest passat mes de novembre en 230 dies, un dels més alts de tot l’Estat espanyol.

Badalona, 30 de desembre de 2021