Twitter Facebook Instagram Youtube

El dijous 30 de desembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dijous 30 de desembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es farà per via telemàtica a partir de les 16 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dijous 30 de desembre, a les 16 hores, una sessió extraordinària. Pel context de la pandèmia per Covid-19, la sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

Aquesta sessió extraordinària té el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

1. Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa de 1.548,39 € que es correspon amb les factures presentades per l’empresa MARTIN HIDALGO MULTITECNIA SL per factura del manteniment correctiu realitzat en diverses instal·lacions municipals.

2. Aprovar les factures presentades per l’empresa AIGUES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L'AIGUA, pel consum d’aigua dels edificis administratius corresponent al 2020.

3. Endarreriments quotes comunitàries de l’exercici 2019 dels locals 1 i 3 del Grup Verge Assumpta, 8.

4. Designar al representant de l’Ajuntament de Badalona a la Junta General de la societat Marina Badalona, SA, del dia 20 de gener de 2022.

5. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021011210 de data 2 de desembre de 2021, d’aprovació de la modificació del contracte relatiu als treballs de Manteniment Ordinari de l’Espai Públic, Conservació i Reforma dels paviments i clavegueram de les vies públiques del terme municipal de Badalona.

6. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ZARDOYA OTIS, SA i la despesa i les factures corresponents.

7. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, la despesa i les factures corresponents.

8. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CHUBB IBERIA, SL, i la despesa i les factures corresponents.

9. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VYC INDUSTRIAL, SA, i la despesa i les factures.

10. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TOP CLIMA, SLU, i la despesa i factures.

11. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SERVICIOS GENERALES DE DECORACION, SL, la despesa i les factures.

12. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BRICOINSA SL, la despesa i factures.

13. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa MARTIN HIDALGO amb CIF B64570567 INDUSTRIAS,S.L.U i la despesa i les factures

14. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa FERRETERIA PRIM SL, la despesa i factures.

15. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BOBINADOS CASTEL,SA, la despesa i factures.

16. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ISTEM,SLU, i la despesa i les factures.

17. Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL, la despesa i les factures corresponents.

18. Ratificar l’Acord adoptat pel Ple en sessió del 21 de desembre de 2021 respecte l’ aprovació del reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA, la despesa i les factures corresponents.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

19. Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa AIGUES DE BARCELONA EMP. MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA per aprovar les factures corresponent a consum d’aigua de l’últim trimestre de 2020 a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient i presentades el 2/02/2021, per import de 16.515,67€.

20. Aprovació d'un reconeixement de crèdit del servei de manteniment i actualitzacions dels productes del programari que conformen el programa de comptabilitat de l'Ajuntament de Badalona prestat durant el mes de gener de 2021 per import de 2.526,23 €

21. Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021011657 de data 15/12/2021, relativa a l’aprovació de l’onzena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

22. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i la despesa corresponent a exercicis anteriors per les factures emeses pel subministre i no pagades a l'exercici 2018 a favor de l’empresa GASNATURAL COMERCIALIZADORA , S A.

Badalona, 28 de desembre de 2021