Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona

Moció per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 21 de desembre una moció per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER .- Instar al govern municipal a Iniciar els tràmits per a la redacció d’un Pla Local d’habitatge per Badalona que inclogui polítiques per a la creació d’un parc d’habitatge públic de lloguer i vivenda de lloguer social,

SEGON.- Instar al govern Municipal a sol·licitar l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona per la redacció del Pla Local d’habitatge

TERCER.- Comunicar aquests acords al Sindicat de Llogaters a la PAC a Sant Roc som Badalona a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Sindicats més representatius i al Govern de la Generalitat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 22 de desembre de 2021