Twitter Facebook Instagram Youtube

Adjudicació de la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa

Adjudicació de la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat l’adjudicació de la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet Ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa. El contracte ha estat adjudicat a l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró S.L. per una durada tres cursos escolars (un curs escolar va de setembre a agost de l’any següent, podent-se prorrogar per dos cursos escolars més) amb previsió d’inici l’1 de gener de 2022, corresponent al primer curs escolar. L’oferta econòmica presentada per l’empresa va ser de 7.357.523,48 euros, IVA exempt, per a la durada inicial d’aquest contracte, establerta en tres cursos escolars (1 de gener del 2022 al 31 d’agost 2024). Aquesta licitació han estat objecte de valoració tot d’acord amb l’informe emès pel Servei d’Educació, els acords adoptats en Mesa de Contractació i els fets i fonaments de dret.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC, PSC i PP. El grup municipal de Guanyem Badalona s’ha abstingut.

Badalona, 22 de desembre de 2021