Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona demana a la Generalitat que prorrogui la concessió del Club Nàutic Bétulo

L’Ajuntament de Badalona demana a la Generalitat que prorrogui la concessió del Club Nàutic Bétulo.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, requereix al conseller de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que es dicti una nova resolució que permeti el manteniment de l’activitat del Club amb les mesures necessàries per a la protecció del domini públic

L’Ajuntament de Badalona ha demanat avui a la Generalitat de Catalunya que prorrogui la concessió d’ocupació del domini públic marítim-terrestre al Club Nàutic Bétulo per permetre que aquesta entitat continuï desenvolupant les seves activitats que estan considerades com a bé cultural d’interès local.

En una resolució signada per l’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, es requereix al conseller de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, l’anul·lació de la resolució i que es dicti una de nova “amb l’adopció de les mesures que es considerin necessàries per a la protecció i defensa del domini públic marítim-terrestre, però que permetin el manteniment de l’activitat de pràctica i foment de l’esport que realitza el Club en aquestes instal·lacions.”

L’Ajuntament de Badalona fonamenta la petició de la renovació de concessió d’ocupació del domini públic al Club Nàutic Bétulo per l’interès públic que tenen les activitats que es desenvolupen en aquest espai. L’Ajuntament considera que tal com “ho ha manifestat en reiterades ocasions, sigui quin sigui el govern en cada cas, (per tant, transcendeix al color polític del consistori per convertir-se en qüestió comuna a tots els grups que han governat aquest municipi) que les activitats que realitza el Club Nàutic Bètulo, en l’emplaçament que gaudeix principalment en concessió administrativa enfront del passeig Marítim de Badalona, són del màxim interès municipal”. En aquest sentit es reitera que “les activitats que es realitzen són les de promoció i pràctica de l’esport nàutic, en les seves diferents modalitats (vela, rem, submarinisme, natació, caiac, motonàutica i d’altres), sobretot relacionat amb la vela lleugera, que té una transcendència de primer nivell al municipi, amb àmplia participació de la població local”

A més, en el requeriment d'anul·lació i revocació de la resolució que ha enviat l’Ajuntament de Badalona, s’incideix que “precisament per aquesta consideració de l’elevat interès públic de l’activitat, l’Ajuntament de Badalona, per Acord de Plenari de 30 d'abril de 2019, ja va aprovar la declaració de Bé Cultural d’interès Local (BCIL) les activitats que realitza el Club Nàutic Bètulo a l’emplaçament”, tot recordant que la resolució de denegació de la concessió “atempta a la protecció d’allò que està declarat com bé cultural d’interès local, ja que comportarà necessàriament la desaparició de l’activitat que s’està realitzant i s’eliminarà i desapareixerà l’activitat que gaudeix de protecció”.

Badalona, 3 de desembre de 2021