Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional per donar suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030

Declaració institucional per donar suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat per consentiment unànime en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de novembre a la Declaració institucional en suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030.

L’octubre de 2020 la Taula de la Mobilitat de Badalona, amb el suport d’entitats i formacions polítiques de la ciutat, va presentar un seguit d’al·legacions al Pla Director d’Infraestructures (PDI) del transport públic col·lectiu del sistema integrat de mobilitat urbana de la Regió Metropolitana de Barcelona, pel període 2021-2030. Constatant que el nou PDI continuava sense donar solució al tradicional dèficit en infraestructures que afecta Badalona i el conjunt del Barcelonès Nord des de fa anys.

Cal garantir, doncs, acabar amb aquest dèficit històric i assegurar que, durant la propera dècada, la ciutat de Badalona disposarà de les infraestructures de transport necessàries per no perdre més oportunitats de les que ja s’han perdut.

Les al·legacions presentades es poden dividir en tres grans blocs:

- En primer lloc es proposava l’eliminació de les fases II i III del Carril BUS VAO a la C-31: “Eliminar les fases II i III de l'actuació TPC01 Carril Bus VAO a la C-31, i a canvi finalitzar el tram del lateral pendent entre el carrer Coll i Pujol i Rambla de Sant Joan, així com la col·locació de pantalles acústiques”.

- En segon lloc es proposava el perllongament de la línia T4 del Tramvia des de l'estació del tren de Sant Adrià fins a l'estació del tren de Badalona: “Perllongament de la línia T4 fins a l'estació intermodal a l'Estació de Renfe Badalona i en una segona fase l'arribada fins a Montgat.”

- I en tercer lloc, la implementació de la línia de Metro fins al Campus de Can Ruti: “Arribada del Metro al Campus Biotecnològic de Can Ruti, de l'estació de Rodalies, amb connexió amb l'L2 i L1, i també accés de l'L1 als barris de Morera-Pomar i Bonavista-Canyet”.

A més, instem a la Generalitat a que aturi el projecte del viaducte per sobre del Besòs per connectar el carril BUS-VAO de la C-31 de la banda Badalona-Sant Adrià amb la banda de Barcelona.

Des de l’Ajuntament de Badalona volem donar tot el suport a la Taula de la Mobilitat en les seves reivindicacions, que han d’encarar el camí cap a posada al dia de les grans infraestructures de transport metropolità a la nostra ciutat.

Per això ens comprometem a demanar, de forma urgent, una reunió amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i amb la Conselleria de Territori, i reforçant, així, aquesta declaració institucional.

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat el Pla especial urbanístic que podrà permetre la instal·lació d’equipaments de tipus sanitari-assistencial o docents, entre altres, a la parcel·la situada al carrer de Jacinto Benavente, número 32 del barri de Canyadó de Badalona.

El Pla especial urbanístic amplia el ventall dels tipus d’equipament que es podran instal·lar en aquesta parcel·la, on es preveia que a la planta baixa de les noves construccions s’hi podia instal·lar un equipament comunitari, però sense assignat cap tipus concret. Ara, el Pla urbanístic concreta que els tipus d’equipament permesos en l’edifici podran ser docent, sanitari-assistencial, cultural, recreatiu o el tècnic administratiu.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de desembre de 2021