Twitter Facebook Instagram Youtube

VESTA, un projecte d’innovació social i treball compartit per al sensellarisme femení

VESTA, un projecte d’innovació social i treball compartit per al sensellarisme femení.

Un projecte pioner i escalable, l’aposta de diferents entitats públiques i del tercer sector per acompanyar dones amb infants a càrrec i en situació de sensellarisme al Besòs

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha assistit aquest dimarts a Sant Adrià de Besòs a la presentació del Projecte VESTA, un projecte pioner per oferir acompanyament a dones amb infants a càrrec i en situació de sensellar al Besòs. Es tracta d’una iniciativa conjunta dels Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Montcada i Reixac, de les entitats del Tercer Sector Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu-Serveis Socials, i també del Consorci del Besòs. Compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

El sensellarisme femení, també al Besòs, és una problemàtica especialment invisibilitzada, ja que porta les dones a cercar espais i estratègies alternatives diferents abans d’acabar pernoctant al carrer: acolliment amb familiars i amics, allotjaments temporals (pensions, cases d’acollida, dispositius d’emergència), ocupacions d’habitatges buits, habitacions subarrendades... Totes elles formes d’habitatge insegur, tant des d’una perspectiva temporal; com jurídica i emocional, i que les condueixen a circumstàncies que fan inviable el dibuix d’un projecte vital a mitjà o llarg termini per a cadascuna d’elles. Són dones amb fills i filles a càrrec que tenen moltes dificultats per a dur terme les activitats del dia a dia i per la cura a causa de la inestabilitat residencial.

Es posa en marxa amb la voluntat de replicar aquesta fórmula en altres àmbits territorials, i estendre’s de manera més generalitzada a la mateixa zona del Besòs, incloent-hi altres agents en el seu desenvolupament.

L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, considera que “aquest projecte és la demostració que només amb el treball conjunt de totes les administracions i tots els agents implicats poden tirar endavant iniciatives tan pioneres i necessàries”. L’alcalde ha explicat que “el projecte Vesta situa a les persones que més ho necessiten en el centre de la política i des de l’Ajuntament de Badalona volem donar prioritat absoluta a les persones, als nostres veïns i veïnes, i en especial a aquells que pitjors ho passen, per això són projectes com aquests els que fan que la nostra feina com servidors públics tingui sentit”.

El projecte VESTA, es basa en dos pilars:

    • D’una banda l’oferiment d’una solució residencial digna i adequada a les persones participants, entenent l’habitatge com un dret

    • I de l’altra l’acompanyament integral, posant en el centre les necessitats i els moments de les persones ateses, acompanyant-les vers la recuperació del seu projecte vital.

L’acompanyament a les persones participants al projecte és concreta en tres àrees:

Àrea d’habitatge:

Es realitzarà la cerca i captació d’habitatge per a les persones participants.

En aquest sentit, juntament amb els ajuntaments consorciats i el Consorci del Besòs, la Fundació Mambré posarà els seus mitjans tècnics i recursos materials al seu abast en aquest àmbit, assumint la responsabilitat de la formalització de contracte de l’habitatge, gestió de cobraments del lloguer i de l’adequació i del manteniment d’infraestructures.

Àrea Social:

S’oferirà un acompanyament social centrat en la persona des d’una òptica integral, comunitària i de treball en xarxa. Es treballa donant el protagonisme a les persones i famílies i facilitant que aquestes tinguin accés als drets i serveis que els hi corresponen.

Els Serveis Socials de cadascun dels ajuntaments i per a cadascuna de les famílies que s’incorporin al projecte, mantindran la correferència juntament amb l'equip professional VESTA, gestionat per Sant Joan de Déu-Serveis Socials, per tal de mantenir la vinculació amb el sistema de serveis públics i les oportunitats que s’hi puguin generar, essent aquest últim qui aportarà els mitjans tècnics i recursos materials al seu abast en l’àmbit de l’acompanyament social.

També en aquest àmbit, Càritas Diocesana de Barcelona aportarà els mitjans tècnics i recursos materials al seu abast en l’àmbit de l’acompanyament social per garantir a les persones participants un assessorament jurídic i l’acompanyament psicològic. Aquestes dues vessants adquireixen un pes específic important en les persones que pateixen sensellarisme i en el cas específic de les dones s’hi suma en moltes ocasions una circumstància de violència masclista, és per tant important abordar amb professionals específics els efectes en les dones i les transferències als seus fills i filles.

Àrea Laboral:

S’oferiran itineraris individualitzats per a les persones participants en l’àmbit d’inserció laboral per millorar la capacitació laboral i la inserció al mercat laboral, essent la Fundació Formació i Treball qui aporti els mitjans tècnics i recursos materials al seu abast en aquest àmbit, de forma coordinada amb els ajuntaments consorciats.

Durant la prova pilot del programa es podran atendre 30 persones simultàniament. Després d’un període de 3 anys haurem de comprovar l’eficàcia dels elements d’innovació social i del treball compartit entre totes les institucions esmentades.

El projecte atén famílies monomarentals amb infants a càrrec que es troben en una situació de sense llar (habitatge insegur), residint actualment en hostals o pensions, habitacions rellogades… proporcionades pels Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, i que es troben en situació administrativa regular, amb ingressos mínims i que accepten un acompanyament social i d’inserció laboral.

Es dona prioritat a les famílies amb ingressos provinents de RGC (Renda garantida de ciutadania), IMV (Ingrés Mínim Vital) o de renda de treball, però insuficients per accedir i mantenir un habitatge pels seus propis mitjans.

En concret, i en el moment de l’inici del projecte, s’ha previst la distribució següent per municipis:

Ajuntament

N. unitats familiars

N. persones

Badalona

4

12

Santa Coloma de Gramenet

2

6

Sant Adrià de Besòs

2

6

Montcada i Reixac

2

6

Els diferents ajuntaments ja han proposat les famílies que participaran a VESTA i ja n’hi ha algunes que ja són a la seva llar. Es preveu que totes elles entrin als habitatges entre ara i mitjans de gener 2022.

L’acord entre tots els actors té una durada de 3 anys, durant els quals es podran anar produint sortides i noves entrades de famílies al projecte.

Cost i finançament de Vesta (Setembre 2021-setembre 2021)

El cost total màxim del projecte VESTA pels 3 anys previstos en la prova pilot és de 1.011.536,70€.

D’aquest total, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona, i el Consorci del Besòs n’aporten el 47,21%, les entitats del Tercer Sector, és a dir, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu-Serveis Socials, aporten el 10% i els ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, aporten el 42,79% restant de forma proporcional al nombre de persones que incorporen al projecte VESTA.

ANY 2021

15/9-31/12

ANY 2022

1/1-31/12

ANY 2023

1/1-31/12

ANY 2024

1/1-14/9

TOTAL

96.162,11€

334.644,15€

339.663,82€

241.066,62€

1.011.536,70€

Badalona, 23 de novembre de 2021