Twitter Facebook Instagram Youtube

Informació relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

La declaració de la plusvàlua es podrà fer de forma telemàtica

La declaració de la plusvàlua es podrà fer de forma telemàtica

La presentació de la declaració corresponent a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) de forma telemàtica es pot realitzar a través d’aquest dos enllaços:

Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona:

https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Plusvalues/Plusvalues

    clicant Presentació d'escrits per altres tipus de declaració, sol·licitud de rectificació d'una liquidació.

Seu electrònica de l’Ajuntament de Badalona:

https://seu.badalona.cat

    clicant: Tràmits d’interès (pestanya veure més) tràmit Comunicació adquisició/transmissió de béns immobles

Badalona, 11 de novembre de 2021