Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona. L’objecte de la modificació és reordenar la volumetria de la parcel·la en base als paràmetres del PGM i qualificar com a equipament docent una part de la finca per tal de cedir-ho a l’escola veïna.

Es tramita en paral·lel una Modificació Puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric-artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de protecció de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir) amb l’objecte de modificar l’àmbit de protecció A de l’element catalogat.

L'interès públic d'aquesta proposta de Modificació puntual del PGM es justifica per si mateixa, ja que es realitza la cessió d’una part de la parcel·la per a qualificar-la d’equipament docent i incorporar-la a l’equipament annex de l’escola Gitanjali.

Al mateix temps, i en paral·lel, es manté la voluntat de protegir els valors patrimonials de l’element catalogat (casa Mir), plantejant una proposta respectuosa i potenciadora dels mateixos.

L’actuació continguda a la present Modificació del PGM no comporta ni suposa afectació de les finances públiques del municipi.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 d’octubre de 2021