Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a reclamar al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona

Moció per a reclamar al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció reclamant al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a que impulsi de forma urgent tots els mecanismes que té al seu abast per tal de fer possible l’aprovació, el més aviat possible, d’una ordenança municipal reguladora de l’ús de vehicles de mobilitat personal a la nostra ciutat.

SEGON.- Instar al govern municipal que en el transcurs del mes d'octubre creï una comissió redactora de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de vehicles de mobilitat personal a la nostra ciutat.

TERCER.- Instar al govern municipal a convocar al Consell de la Mobilitat de Badalona per informar de l’estat de la tramitació de de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de vehicles de mobilitat personal.

QUART.- Traslladar els següents acords a la Federació d’Associacions de veïns de Badalona i a totes les entitats que formen part del Consell de la Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els grups municipals.

Badalona, 29 de setembre de 2021