Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia

Moció per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia.

La moció proposa el següent acord:

PRIMER. No reconèixer el règim talibà imposat per la violència i la força i manifestar la nostra reprovació i condemna del nou règim extremista al poder des del 15 d’agost de 2021.

SEGON. Mostrar la nostra solidaritat i suport al poble afganès en aquests moments difícils davant la implantació d'un sistema totalitari que amenaça amb la repressió i la retallada de les llibertats i dels drets humans.

TERCER. Expressar la nostra profunda preocupació per la situació que travessa l'Afganistan i l'impacte en els drets humans i en les vides de la seva gent, en particular de les nenes i dones afganeses que corren el risc de ser privades dels drets més bàsics, com ara la mobilitat, el treball o l'educació.

QUART. Instar el govern de l’Estat i a la UE que exigeixin el règim talibà el màxim respecte i protecció de les lleis humanitàries internacionals, així com l'exercici dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes afganeses.

CINQUÈ. Instar el govern de l’Estat i a la UE l’establiment de vies legals i segures d’accés a la UE a les persones que busquin refugi des de l’Afganistan, amb mesures com l’expedició de visats humanitaris, la possibilitat de sol·licitar asil en consolats i ambaixades de la UE en els països limítrofs amb Afganistan i els corredors humanitaris des de l’Afganistan a països segurs i la seva posterior acollida, especialment per dones i menors que seran el grup que patirà conseqüències més greus sota mandat talibà. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi els Drets Humans i el compliment dels acords internacionals.

SISÈ. Fer una crida a tota la comunitat internacional perquè actuï amb fermesa i unitat, a l'hora de combatre l'amenaça terrorista global, d'evitar que aquest país es converteixi en refugi d'organitzacions terroristes o s'utilitzi com a plataforma de terrorisme internacional, i de garantir que es respectin els drets humans bàsics.

SETÈ. Apel·lar a les Nacions Unides, però també a la resta de països i, particularment, a la UE, perquè defensin els valors humans universals i estiguin a l’alçada de les circumstàncies prestant assistència i ajuda humanitària a la població civil, assegurant la presència i participació de actors humanitaris en el terreny, i facilitant l'acollida internacional de totes aquelles persones refugiades de l'Afganistan que vulguin sortir lliurement del seu país, a la recerca d'un nou futur més esperançador.

VUITÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació al desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una societat afganesa socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la mateixa sobirania del poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització immediata dels acords per a la venda d'armament a tercers països que donen suport polític i material al règim talibà, com en el cas de l'estat espanyol, armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes.

NOVÈ. Instar el Govern de Catalunya a que posi a disposició els recursos propis destinats a persones sol·licitants de protecció internacional i al Govern d'Espanya a la utilització de les places disponibles destinades a l'acollida de sol·licitants de protecció internacional preferentment a dones i nenes, els drets i vides puguin estar en perill al seu país. Igualment, sol·licitem a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que coordinin els municipis catalans per col·laborar en l'acollida.

DESÈ. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així com el nostre suport i col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de les polítiques en matèria de refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i de les persones LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida.

ONZÈ. Declarar la ciutat de Badalona municipi d'acollida de migrants afganeses especialment de dones i nenes, posant a disposició del Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions tantes places com siguin possibles per col·laborar a reduir l'impacte humanitari d'aquesta crisi i demostrar així que Badalona és un municipi d'Acollida.

DOTZÈ. Instar el Govern de l'Estat a cessar qualsevol acord econòmic amb estats afins al règim talibà i que contribueixin de manera directa o indirecta en l'ocupació i destrucció de països sencers, així com a la vulneració de drets i llibertats la població civil i la mort de milers de persones innocents, especialment de les dones i nenes afganeses.

TRETZÈ. Instar el govern de l’Estat Espanyol que incrementi els fons d’assistència humanitària per contribuir a la cobertura de les necessitats urgents dels 18 milions de persones que la requereixen a l’Afganistan per a la seva supervivència.

CATORZÈ. Traslladar els presents acords a al Ministeri d'Exteriors i Ministeri d'Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions, el Departaments de Presidència, Igualtat i Feminismes, Acció Exterior i de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Fons Català de Cooperació, a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi a Asil.cat a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) les entitats municipalistes de Catalunya i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els grups municipals.

Badalona, 29 de setembre de 2021