Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització

Moció en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització.

La moció proposa els següents acords:

Primer. Acordar que no es pot situar el pes de la transició energètica exclusivament sobre la responsabilitat de la ciutadania i desenvolupar les polítiques i iniciatives municipals necessàries per impulsar-la.

Segon. Instar als poder públics de l’estat amb competències per fer-ho a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.

Tercer. Traslladar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno d’Espanya i al conjunt de les institucions supramunicipals la importància de definir un model energètic més just, més social i ecològicament responsable, participat i controlat per la ciutadania.

Quart. Crear una empresa pública que tingui el control en tota la cadena de producció, distribució i comercialització de l'energia, amb l'objectiu que els subministraments bàsics siguin un dret garantit per a tota la població, no un producte de luxe.

Cinquè. Accelerar el compromís d'arribar a la neutralitat de carboni l'any 2050, a més de facilitar la implantació d’instal·lacions d'energia renovable (consensuant amb el territori els millors emplaçaments) i posant també l'accent en la descentralització del sistema elèctric mitjançant la implantació de generació distribuïda renovable."

Sisè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.

Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.

Vuitè. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari, en favor dels ajuntaments, per tal d’ampliar la cobertura del bo social per reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.

Novè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, l’estalvi i l’eficiència energètica.

Desè. L'Ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local, que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.

Onzè. Sumar-se a les convocatòries ciutadanes contra l'increment del preu de la llum i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22.30 des del municipi i fer-ne difusió a la ciutadania."

Dotzè. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma per Recuperar l’Energia, la Xarxa per la Sobirania Energètica i a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-A-MES i Guanyem Badalona en Comú i amb l’abstenció del grups municipals del PSC i el PP.

Badalona, 29 de setembre de 2021