Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona

Moció per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Establir un espai de treball amb la participació de totes les parts implicades govern de la ciutat, resta de grups municipals, arquebisbat, parròquia i CB Sant Josep, per trobar solucions de consens que garanteixin el futur del Club a la ciutat.

Segon.- Instar al govern de la ciutat a trobar alternatives, d’acord amb el club, que permetin als equips del CB Sant Josep engegar la temporada amb el màxim de normalitat possible.

Tercer.- Donar suport a l’impuls de propostes per trobar una solució pel Centre Parroquial amb el CB Sant Josep dins que facin prevaldre l’interès públic i garanteixin l’activitat social, cultural i esportiva a la ciutat.

Quart.- Traslladar aquests acords al CB Sant Josep, a l’Arquebisbat de Barcelona, a la Parròquia de Sant Josep a Badalona Bàsquet base i a l’AVV del centre de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els grups municipals.

Badalona, 29 de setembre de 2021