Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 del barri de Canyadó per ampliar l’oferta dels tipus d’equipaments

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 del barri de Canyadó per ampliar l’oferta dels tipus d’equipaments

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre el Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 del barri de Canyadó.

L’objecte d’aquest Pla especial urbanístic és l’assignació del tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 del barri de Canyadó. El Pla Especial urbanístic es formula a partir de la necessitat de poder ampliar l’oferta dels tipus d’equipaments al barri, a la vegada que permet consolidar l’illa on s’inclou.

La parcel·la objecte del planejament està qualificada d’equipament comunitari de nova creació (clau 7b) però sense tipus assignat. El document proposa que els tipus d’equipament permesos en l’edifici seran els següents:

a. Equipaments docents. Centres docents

b. Equipaments sanitaris-assistencials. Centres sanitaris assistencials i geriàtrics, d'interès públic social o comunitari.

c. Equipaments culturals. Centres d’exposicions, sales de reunions, d'interès públic, social o comunitari.

d. Equipaments recreatius. Centres d’esbarjo o d’expansió, d’interès públic, social o comunitari.

e. Equipaments tècnics administratius. Centres o edificis per a serveis de l'Administració pública i d'altres d'interès públic.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de setembre de 2021