Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern municipal de Badalona amb relació a la situació actual del Club Bàsquet Sant Josep

Comunicat del Govern municipal de Badalona amb relació a la situació actual del Club Bàsquet Sant Josep.

Amb relació a la situació actual del Club Bàsquet Sant Josep, el Govern municipal de Badalona manifesta que:

- L’Ajuntament de Badalona ha arribat a un acord amb la Federació Catalana de Bàsquet per la cessió d’horaris disponibles en pavelló cobert a la ciutat de Barcelona perquè Club Bàsquet Sant Josep pugui disputar partits de competició oficial que requereixen aquest tipus d’instal·lació per a la seva celebració.

- Aquest acord se suma a l’oferiment que ja ha fet el Govern municipal a la Junta directiva del CB Sant Josep perquè els nens i nenes del club puguin començar la temporada mentre l’entitat no fa les obres que requereix el seu pavelló per tal que pugui tornar a obrir-se. Els oferiments que s’han fet fins ara són:

    • La nova pista esportiva de Pere Martell, que tindrà un cost de 100.000 euros, així com la cessió de diferents pistes esportives a escoles municipals com s’està fent fins ara, donaran cobertura als equips inferiors, que continuaran lluint la samarreta del club groc i lila.

    • Pel que fa als equips que militen a lligues preferents -infantil, cadet i júnior-, que requereixen un pavelló cobert per a la celebració dels partits oficials, el Badalona Bàsquet Club (BBC) els assumeix, fet que permet que puguin jugar a les seves instal·lacions de Badalona. Es tracta d’una mesura provisional, només per aquesta temporada, i que en cap cas suposa la pèrdua de cap dret esportiu del CB Sant Josep, que els recuperaria de forma íntegra per a la temporada 2022-23

    • El BBC també assumeix l’estructura esportiva del CB Sant Josep de forma temporal per aquesta temporada.

- El Govern municipal considera que amb totes aquestes mesures, el CB Sant Josep disposa de tot un any per fer les obres necessàries al seu pavelló d’acord amb la llicència sol·licitada i que permeten l’obertura de la instal·lació. Les actuacions que s’han de dur a terme són l’arranjament de la paret mitjanera del pavelló amb la finca d’un propietari, el canvi en la instal·lació de les cistelles o rehabilitació integral de la coberta, entre d’altres.

Badalona, 20 de setembre de 2021