Twitter Facebook Instagram Youtube

Ajuntament de Badalona i sindicats acorden mantenir i vetllar pel manteniment de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del servei de neteja

Ajuntament de Badalona i sindicats acorden mantenir i vetllar pel manteniment de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del servei de neteja.

L’empresa que opti a la nova concessió del servei de neteja dels edificis municipals i de les escoles s’haurà de comprometre a respectar l’acord

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i els representants dels sindicats CCOO, UGT i Cobas han signat aquest migdia els acords que el Govern municipal inclourà en el plec de clàusules de la licitació del nou servei de neteja dels edificis municipals i de les escoles per garantir les condicions laborals de tota la plantilla de treballadors i treballadores.

Els compromisos assolits també recullen que tots els centres tindran un pla de desenvolupament de tasques que recollirà el nombre de treballadors o treballadores necessàries per desenvolupar-lo i que la nova empresa concessionària es compromet a mantenir durant la vigència del contracte. Així mateix, per assegurar la qualitat del servei, s’assenyala que totes les futures contractacions de nous treballadors i treballadores es realitzaran sota la condició de jornada completa i que s’assumeix la borsa de professionals suplents que hi ha actualment.

Per a vetllar pel compliment dels acords es crearà una Comissió de seguiment de l’execució i desenvolupament de la contractació del servei formada per representants dels regidors i regidores, tècnics, sindicats i l’empresa adjudicatària. A més, en la licitació del nou servei s’inclourà la contractació per part de l’Ajuntament d’una empresa externa per al control de qualitat, incloent les condicions laborals i de reposició de baixes i suplències del personal.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacat que aquest acord “és una molt bona notícia que resolt un conflicte anòmal que ja durava 9 anys, garanteix unes millors condicions laborals per a les treballadores i un millor servei per a la ciutadania”.

El regidor de l’Àmbit de Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge, de l’Ajuntament de Badalona, Daniel Gracia, ha assenyalat que s’està treballant perquè es pugui adjudicar durant l’any 2022 el nou contracte del servei de neteja dels edificis municipals i dels centres. El nou contracte serà per a dos anys (amb possibilitat de dos més de pròrroga) per un import anual que se situarà al voltant del 7,5 milions d’euros.

Badalona, 20 de setembre de 2021