Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova per unanimitat una moció contra el projecte d’ADIF d’instal·lar pantalles acústiques a la Rambla per reduir el soroll dels trens

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova per unanimitat una moció contra el projecte d’ADIF d’instal·lar pantalles acústiques a la Rambla per reduir el soroll dels trens.

L’Ajuntament insta a ADIF a cercar de comú acord una solució alternativa a la instal·lació de les pantalles que minimitzi la contaminació acústica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat aquest migdia per unanimitat una moció de suport a les al·legacions que l’Ajuntament presenta al projecte d’ADIF que preveu instal·lar pantalles acústiques en dos trams de la Rambla de Santa Madrona per reduir el soroll dels trens. L’Ajuntament al·lega que els espais afectats per la col·locació d’aquestes pantalles es troben dins de l’àmbit de protecció del Conjunt urbà de la Rambla del Catàleg de Patrimoni de Badalona, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i que les pantalles provocarien un fort impacte visual a la via pública i des de les construccions afectades.

El projecte de construcció de proteccions acústiques d’ADIF pel que fa a Badalona preveu la instal·lació de pantalles davant d’un equipament educatiu i d’un centre residencial situats a la Rambla de Santa Madrona. Les dues localitzacions corresponen a una zona que està inclosa en una fitxa del Pla de Protecció de Patrimoni de la Ciutat. En el document d’al·legacions s’explica que el Conjunt urbà de la Rambla (Fitxa G3) és un Bé d’Interès Local del grup de Conjunts Urbans i forma part del Catàleg adjunt al Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic, Arquitectònic, Paisatgístic, Típic i Tradicional de Badalona. També s’indica que per la seva uniformitat, coherència urbanística i tipologia és especialment representatiu per a Badalona i reforça el caràcter i identitat de la ciutat, per la qual cosa cal que es mantinguin els valors històrics, artístics i arquitectònics de la seva façana marítima.

L’Ajuntament considera que la instal·lació d’aquestes pantalles pot produir un greu impacte visual a la via pública i des de les construccions afectades i que es podria trobar una solució alternativa viable que eviti la transmissió de vibracions a les edificacions.

Des de l’Ajuntament de Badalona, conjuntament amb altres municipis afectats per aquest projecte d’ADIF de construcció de proteccions acústiques a les províncies de Barcelona i Tarragona, es treballa per trobar una solució alternativa que no passi per envair espai de domini públic municipal i paisatgístic, sinó per adoptar mesures que evitin la transmissió de vibracions a les edificacions (insonorització d’edificis), de protecció contra la contaminació acústica pel fa a les zones ja edificades o d’altres mesures dirigides a la pròpia infraestructura ferroviària (modernització del sistema de rodament i frenat, manteniment de carrils i travesses, connexió silenciosa de vagons, entre d’altres).

En les seves al·legacions, l’Ajuntament fa constar que les pantalles es poden convertir en murs per a grafits amb la degradació per a l’espai que això comporta i el cost econòmic que suposa la seva constant neteja, així com la inseguretat que pot comportar aixecar una pantalla de tres metres d’alçada en un tram de 59 metres de longitud, i una altra pantalla de cinc metres d’alçada en un tram de 34 metres de longitud.

El document d’al·legacions conclou que l’Ajuntament s’oposa al projecte de construcció de proteccions acústiques en considerar que hi ha solucions alternatives més ajustades a la finalitat que es persegueix i insta a ADIF a cercar de comú acord una solució alternativa a la instal·lació de les pantalles que minimitzi la contaminació acústica que sigui més idònia i que respecti el domini públic municipal.

La moció aprovada consta dels sis punts següents:

Primer.- Rebutjar la col·locació de pantalles acústiques a La Rambla Santa Madrona de Badalona atès el fort impacte visual que poden produir a la via pública i des de les construccions afectades, perjudicant també el pas soterrat accessible, i atès que aquesta zona està inclosa en l’àmbit de protecció de la Fitxa G-3 Conjunt urbà de la Rambla del Catàleg de Patrimoni de Badalona, i que poden existir solucions alternatives molt més idònies per a la zona afectada.

Segon.- Manifestar a ADIF la ferma oposició de l’Ajuntament de Badalona a la construcció de l’apantallament amb murs opacs tal com queden definits en el projecte, advocant per l’aplicació de mesures correctores acústiques alternatives a l’actual projecte actuant sobre l’origen de les causes de contaminació acústica.

Tercer.- Instar a ADIF que atengui els requeriments municipals que l’Ajuntament de Badalona ha plantejat i que inclogui les mesures proposades a través de les al·legacions presentades per part de l’Ajuntament de Badalona.

Quart.- Donar suport a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Badalona, validades prèviament per tots els grups Municipals que conformen l’Ajuntament en Ple mitjançant els òrgans col·legiats pertinents, a l’anunci d’ADIF publicat en el BOE pel que es sotmet a informació pública, a efectes de declaració de la necessitat d’ocupació, el "Projecte de construcció de proteccions acústiques resultants dels plans d’acció contra el soroll. Fases I i II Àrea N.º 3C. Zona est. Barcelona i Tarragona".

Cinquè.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Badalona de treballar conjuntament i en col·laboració amb ADIF i els organismes implicats en la millora de les condicions acústiques de l’entorn ferroviari.

Sisè.- Traslladar els presents a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, a ADIF i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Unanimitat en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

La moció per rebutjar la col·locació de pantalles acústiques a La Rambla Santa Madrona de Badalona ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assenyalat que: “el que fem avui és únicament i exclusivament defensar els interessos de la ciutat de Badalona i de tots els veïns i veïnes. No es tracta d'obrir una batalla política en contra de ningú, es tracta de defensar un dels elements més simbòlics que tenim com a ciutat i que més marca el nostre caràcter. I defensar Badalona en aquest cas és no acceptar de cap manera aquesta proposta de pantalles acústiques a la Rambla. Estem d'acord que hem de seguir treballant per reduir la contaminació acústica però en cap cas aquestes solucions poden malmetre el patrimoni de la ciutat. Des del diàleg, però amb fermesa, seguirem treballant amb tothom per trobar la millor de les solucions i per seguir gaudint de la nostra Rambla tal i com la coneixem i tal i com la volem”.

En representació del grup municipal del PSC, el regidor Rubén Guijarro ha manifestat que: "No volem que un mur de formigó trenqui l'encant de la nostra Rambla i aïlli el nostre litoral. El compliment de la normativa no pot anar en detriment de l'interès general dels nostres veïns, i així ho he traslladat al Ministeri i a la Delegació de Govern. Oferim mà estesa a tots els grups per fer front comú i confiem en el diàleg entre ADIF i l'Ajuntament. I no volem deixar passar aquesta unió per eliminar, d'una vegada, les nostres barreres físiques i socials: autopista i vies de tren ".

Nora San Sebastián, portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, ha dit que “No es pot acceptar l'apantallament d'un patrimoni com la Rambla. A més, tècnicament és un pedaç: on cal actuar és sobre l'origen del soroll. ADIF ha de canviar els sistemes de rodament i frenada, com s'ha fet a Europa. Els problemes de soroll a la ciutat van més enllà del tren, i afecten també infraestructures com la C-31 i la B-20. Cal treballar-ho integralment, i fent front comú amb d'altres poblacions”.

Alex Montornès, president del grup municipal d’Esquerra República de Catalunya, ha manifestat que: “L’Estat espanyol no ha tingut cap pressa per modernitzar les catenàries, els trens, en mantenir les escales mecàniques de l’Estació, en habilitar l’accés per mar, en tapar els forats de les tanques de seguretat, etc. Això sí, tot són presses per expropiar a la ciutat en ple agost per fer un mur a la Rambla. És inacceptable. A nosaltres ens trobaran sempre al costat de les propostes que reverteixin en la millora de les instal·lacions sense perjudicar a la ciutat”.

Per la seva banda Aïda Llauradó, presidenta del grup municipal En Comú Podem ha remarcat que “Aquestes pantalles són un disbarat, inhabiliten el nou pas soterrani accessible, generen inseguretat i un fort impacte visual a la Rambla. Hi ha solucions alternatives que podem defensar amb un consens de ciutat. ADIF ha de comparèixer davant dels grups municipals per explicar-ho”.

David Torrents, president del grup municipal de Junts per Catalunya, ha manifestat que: “Aquest projecte és una aberració atès que, com tots sabem, la Rambla de Badalona està qualificada de Bé Cultura d’Interès Local i la instal·lació d’aquestes pantalles malmeten el paisatge i l’espai urbà de tot l’entorn. Allò que hauria de fer ADIF en primera instància és reduir el soroll en el seu origen, trens i vies, i el soroll que no es pugui eliminar, reduir-lo en propagació i recepció”.

Badalona, 2 de setembre de 2021