Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu

Moció per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol una moció per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al govern municipal que habiliti de forma immediata el servei d’acompanyament a l’aigua als punts de bany adaptat que ja haurien d’estar en funcionament, tot adaptant-los als protocols de seguretat necessaris per prevenir contagis per Covid 19.

SEGON.- Demanar al govern municipal que de forma immediata habiliti més plataformes d’accés a l’aigua a les platges de Badalona tal i com es va comprometre fa més d’un any a aquest mateix ple i fa mesos enrere amb la mateixa plataforma DSI.

TERCER-. Demanar al govern municipal que obri de forma immediata els dos mòduls d’assistència al bany.

QUART-. Demanar al govern municipal Més control “in situ” del servei i del rigorós compliments tots els compromisos del contracte per part dels inspectors o tècnics municipals tant per aquesta temporada com per les següents.

CINQUÈ-. Demanar al govern municipal més difusió del servei, amb un mínim de 4 cops al dia a través dels sistemes de megafonia de les platges i de la web municipal.

SISÈ-. Demanar al govern municipal més col·laboració amb l’AMB per la necessitat de tenir més passeres ara ran de mar i pèrgoles per l'espera del servei al costat de cada mòdul vestidor.

SETÈ-. Demanar al govern municipal que tingui en compte en la planificació del servei de les properes la participació de usuaris i entitats amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei i detectar amb antelació problemes o incomoditats.

VUITÈ-. Demanar al govern municipal l’ampliació del pressupost de bany assistit per poder complir amb l’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

NOVÈ-. Donar trasllat d’aquest acord a la Plataforma Deixem de ser Invisibles de Badalona i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els Grups Municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021