Twitter Facebook Instagram Youtube

Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2021

Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2021.

L’aprovació inclou el Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2020 i 31 de desembre de 2020 i el Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2021, dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2021 és de 223.469 habitants.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021