Twitter Facebook Instagram Youtube

Canvi de denominació d’espais públics a Badalona

Canvi de denominació d’espais públics a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol el canvi de denominació de dos espais públics a Badalona.

En data de 12 de juliol de 2021 va tenir lloc la reunió, en sessió ordinària i urgent, de la Comissió del Nomenclàtor Municipal que va acordar per unanimitat el següent:

- Aprovar donar el nom Institut Escola Turó d'en Caritg a l’actual Institut Escola de Badalona situada a l’avinguda del Marquès de Sant Mori, núm. 251-279, d’acord amb la petició efectuada pel departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya atès el resultat en el procés participatiu que s’ha dut a terme al centre escolar.

- Aprovar donar el nom de Pavelló Municipal Casagemes-Albert Esteve, a l’actual Pavelló Municipal Casagemes situat entre els carrers d’Antoni Maura, núm. 1-5, el de Santiago Rusiñol, núm. 136-140 i la plaça de Casagemes, núm. 12.

L’aprovació inclou el procés d’informació pública per fer al·legacions. Un cop superat, s’haurà de comunicar el text íntegre de la resolució definitiva al Departament d’Infraestructures i Manteniment perquè faci col·locar els rètols necessaris als espais públics amb nova denominació o canvis i comunicar-los, també, als registradors de la propietat de Badalona, al cap de Correus de Badalona, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, a totes les àrees municipals, a totes les ofi-cines municipals de districte, als departaments del Plànol de la Ciutat, de Llicències d’Obres, de Llicències d’Activitats, d’Atenció Ciutadana i d’Informàtica i TIC.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021