Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona

Torna a l'element

Veieu algun error en aquesta pàgina?