Twitter Facebook Instagram Youtube

Nou ban municipal de l’alcalde de Badalona renovant les mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció del coronavirus

Nou ban municipal de l’alcalde de Badalona renovant les mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció del coronavirus.

Es manté la suspensió de totes les activitats lúdiques, festives i culturals en les quals es puguin produir aglomeracions de persones fins a les 23.59 hores del diumenge 1 d’agost

L’Ajuntament de Badalona ha publicat per quarta setmana consecutiva un ban municipal signat per l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, davant de l’increment de contagis a causa de la Covid-19 a Catalunya. El nou ban, que estarà en vigor fins a les 23.59 hores del diumenge 1 d’agost, dona continuïtat a les mesures adoptades durant les darreres tres setmanes i, per tant, manté la suspensió de totes les activitats, organitzades per l’Ajuntament, que puguin suposar aglomeracions de persones. El ban signat avui inclou la suspensió de totes les activitats lúdiques, festives i culturals que se celebrin aquests dies en aquest municipi fins a la mitjanit del pròxim diumenge.

Ban municipal 26 de juliol de 2021

“Els passats 6, 13 i 19 de juliol, l'Ajuntament de Badalona, va dictar un ban en què davant de l'increment de contagis, adoptava una sèrie de mesures en l'àmbit municipal per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i en recomanava d'altres en l'àmbit privat. Totes elles centrades a evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, a l'efecte de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

A la vista de l’evolució de les dades epidemiològiques, l’Ajuntament creu convenient seguir amb les mesures dictades que van deixar de tenir efecte el 25 de juliol a les 2359.

Pel que fa a la competència i abast de les mesures, l’alcalde és autoritat sanitària, d’acord al que disposa el paràgraf 1 de l’article 5 de la Llei 18/2009, de Salut Pública i que els bans poden aprovar normes de caràcter general en casos de reconeguda urgència a la vista del que disposa el paràgraf 2 de l’art. 67 del ROAS.

En aquest sentit,

HA RESOLT:

Primer.- Continuar amb la suspensió de totes les activitats organitzades per l’ajuntament, en règim de gestió directa, el que inclou organismes autònoms i societats municipals, en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, als efectes de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

Segon.- Suspendre la concessió de llicències d’activitats culturals, lúdiques i festives en domini públic en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, als efectes de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

Tercer.- Respecte aquelles activitats culturals, lúdiques i festives, desenvolupades en el terme municipal de Badalona, de caràcter privat, en les que també es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, recomanar la seva suspensió quan sigui possible o, de no ser-ho, el seguiment estricte de les mesures ordenades per la Generalitat de Catalunya per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19, a les que aquest ban resta condicionat.

Quart.- Instar a la ciutadania de Badalona a seguir amb les mesures genèriques de protecció per prevenir el contagi del COVID-19: portar mascareta; rentar-se les mans freqüentment; mantenir la distància de seguretat amb altres; i, ventilar els espais tancats, entre d’altres.

Cinquè.- La durada d’aquestes mesures s’estableix des de el moment de la seva signatura fins les 23:59 hores del dia 1 d’agost de 2021.

El que es fa públic per a general coneixement”

Badalona, 26 de juliol de 2021