Twitter Facebook Instagram Youtube

Ban municipal de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, amb noves mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció del coronavirus

Ban municipal de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, amb noves mesures de prevenció adoptades per contribuir a la contenció del coronavirus.

Se suspenen totes les activitats, organitzades per l’Ajuntament, que puguin suposar aglomeracions de persones i es recomanen la suspensió d’aquelles que tinguin caràcter privat

L’Ajuntament de Badalona ha publicat un ban municipal signat per l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, davant de l’increment de contagis a causa de la Covid-19 a Catalunya en el qual s’adopten noves mesures en l’àmbit municipal per a la contenció de la pandèmia. La durada d’aquestes mesures s’estableixen fins a les 23.59 hores del diumenge 11 de juliol.

L’Ajuntament de Badalona, davant l’increment de contagis, creu necessari adoptar una sèrie de mesures en l’àmbit municipal per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Algunes de les quals en ser més restrictives que les disposades per la Generalitat de Catalunya, a la vista de Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, prenen el caràcter de recomanacions.

Recordar, d’altra banda, que l’alcalde és autoritat sanitària, d’acord amb el que disposa el paràgraf 1 de l’article 5 de la Llei 18/2009, de salut pública i que els bans poden aprovar normes de caràcter general en casos de reconeguda urgència a la vista del que disposa el paràgraf 2 de l’art. 67 del ROAS.

En aquest sentit,

HA RESOLT:

Primer.- Suspendre totes les activitats organitzades per l’Ajuntament, en règim de gestió directa, el que inclou organismes autònoms i societats municipals, en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, a l’efecte de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

Segon.- Suspendre la concessió de llicències d’activitats en domini públic en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, a l’efecte de prevenir el risc de contagi de la COVID-19.

Tercer.- Respecte a aquelles activitats de caràcter privat en les que es puguin produir aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, desenvolupades en el terme municipal de Badalona, recomanar la seva suspensió quan sigui possible o, de no ser-ho, el seguiment estricte de les mesures ordenades per la Generalitat de Catalunya per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19.

Quart.- La durada d’aquestes mesures s’estableix des del moment de la signatura, dia 6 de juliol de 2021, fins a les 23:59 hores del dia 11 de juliol de 2021.

Amb aquest ban, per tant, l’Ajuntament de Badalona ha suspès la celebració de les Nits al Port divendres i dissabte, les Nits d’Estiu del Museu a l’Anís del Mono, l’homenatge a Josep Gual que organitzava l’Espai Betúlia i la instal·lació d’una pantalla gegant al parc del Gran Sol en cas que la selecció espanyola de futbol arribés a la final de l’Eurocopa.

Badalona, 6 de juliol de 2021