Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció reclamant més i millor manteniment de les àrees de gossos

Moció reclamant més i millor manteniment de les àrees de gossos

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció reclamant més i millor manteniment de les àrees de gossos.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a unificar en un únic departament el manteniment de les àrees de gossos de la ciutat.

SEGON.- Instar al govern municipal a netejar diàriament les àrees de gossos (buidat de papereres, escombratge i eliminació de qualsevol tipus de residu).

TERCER.- Instar al govern municipal a fer un manteniment quinzenal del sauló i, si cal, de l'arranjament del mobiliari urbà de dins (bancs, tanques, papereres, etc.) i de la jardineria.

QUART.- Instar al govern municipal a regar de forma periòdica aquests espais per evitar les males olors i a fer, mensualment, una desinfecció, en horari nocturn, amb un producte completament innocu que tingui propietats bactericides, fungicides i viricides.

CINQUÈ.- Instar al govern municipal a ampliar les àrees de gossos per tal que n’hi hagi, com a mínim, una a cada barri de la ciutat.

SISÈ.- Instar al govern municipal a què publiqui una guia amb una relació de totes les àrees de gossos de la ciutat, amb la seva ubicació i amb els serveis de què disposa.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya i l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 30 de juny de 2021