Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per dignificar el barri del Remei

Moció per dignificar el barri del Remei

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció per dignificar el barri del Remei.

La moció proposa els següents acords:

1-Elaborar un Pla Urbanístic per al barri que en permeti la seva reestructuració i n’eviti la degradació constant, consensuant-ho amb l’associació de veïns.

2-Facilitar les millores d’accessibilitat pertinents per tal que les persones amb problemes de mobilitat es puguin desplaçar adequadament.

3-Incrementar la plantada d’arbrat i fer la poda dels arbres que hi ha.

4-Assegurar que les empreses i negocis de la zona compleixin totes les normatives municipals pel que fa a horaris, accessos a la via pública i gestió del residus.

5-Garantir l’ús adequat de la via pública. elaborar un estudi per tal de regular el trànsit rodat al barri i ampliar la instal·lació de bandes per limitar la velocitat dels vehicles.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de juny de 2021