Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar

Moció en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny una moció en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar.

La moció proposa els següents acords:

Primer- Instar a l’alcalde i al govern de la ciutat a elaborar el projecte corresponent, acordat amb la comunitat educativa, del IE Sant Jordi i l'Escola d’adults a fi de garantir la continuïtat del projecte educatiu que es desenvolupa al centre, així com les activitats que duen a terme altres entitats públiques com l’escola d’adults.

Segon- Sol·licitar una reunió amb la Generalitat de Catalunya per a concretar que els terrenys públics de l’institut escola s’utilitzin per l’ampliació del centre i la ubicació de l’escola d’adults Morera - Pomar.

Tercer-.Instar a l’alcalde i al govern de la ciutat que garanteixi l'ús públic de la totalitat dels terrenys de l’Institut Escola Sant Jordi, evitant qualsevol cessió a entitats privades.

Quart- Donar trasllat d’aquests acords a l’AVV de Pomar, AFA escola Sant Jordi, equip directiu escola institut Sant Jordi i a l’escola d’adults

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Badalona, 30 de juny de 2021