Twitter Facebook Instagram Youtube

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 per a subvencions llars d’infants privades

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 per a subvencions llars d’infants privades

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 per finalitzar el procés d’abonament dels imports de la subvenció a les llars d’infants privades de la ciutat en compensació pel tancament durant el confinament per la pandèmia de la Covid durant el passat curs 2019/20.

Es tracta de la resolució dels recursos que varen presentar en temps i forma 5 llars d'infants a les quals s'havia denegat totalment o parcialment la subvenció. Dels 5 recursos s'han pogut respondre favorablement 3. L'import d'aquestes 3 subvencions és com a màxim de 6900€, 2300€ per llar d'infant tal com es preveia a les bases de la subvenció.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de juny de 2021