Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació amb la retirada de vehicles abandonats a la via pública

Moció reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació amb la retirada de vehicles abandonats a la via pública

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació amb la retirada de vehicles abandonats a la via pública.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a localitzar tots els cotxes abandonats a la ciutat.

SEGON.- Instar al govern municipal a iniciar, amb la màxima celeritat possible, tots els expedients per procedir a la retirada de tots aquests vehicles dels carrers.

TERCER.- Instar al govern municipal, que en la mesura que sigui possible, vagi desmantellant tots els vehicles que superin els dos mesos des de la seva retirada dels carrers.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i PSC. El Grup Municipal del Partit Popular ha votat en contra.

Badalona, 26 de maig de 2021