Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la millora del barri de Sant Crist

Moció per a la millora del barri de Sant Crist

Es proposa aprovar una Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya, a la que s’adhereix el Grup Municipal d’ERC-Avancem, per a la millora del barri de Sant Crist.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a anar derrocant tots els habitatges que vagi adquirint al barri de Sant Crist amb la finalitat de construir l’últim tram de la C-31 entre el carrer Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan.

SEGON. Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’associació de veïns del barri de Sant Crist.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de maig de 2021