Twitter Facebook Instagram Youtube

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal Refós de l’exercici 2020

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal Refós de l’exercici 2020

L’alcalde ha dictat una resolució per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost Municipal Refós, tant de l’Ajuntament de Badalona com dels seus Organismes Autònoms, corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2020.

La liquidació de Pressupost Municipal Refós s’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 120.347.867,44 euros.

La voluntat del Govern Municipal és destinar gran part d’aquest superàvit acumulat en el Pla de Recuperació Econòmica i Social per fer front a les conseqüències de pandèmia de la Covid-19. A més d’aquestes accions de per dinamitzar l’economia, és prioritari per al govern el pagament de factures d'exercicis anteriors i el finançament dels 78 milions d’euros previstos en el Pressupost d’Inversions de la Ciutat.

Badalona, 26 de maig de 2021