Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona per a la construcció del nou institut Ventura Gassol

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona per a la construcció del nou institut Ventura Gassol

A Badalona fa molts anys que estem esperant el nou centre per a l’institut Ventura Gassol, i patint pel deteriorament de l’edifici actual. La comunitat educativa de l’institut ha estat molt compromesa en aconseguir la construcció del nou centre, i l’alumnat que va impulsar aquesta reivindicació avui dia ja estan acabant l’últim curs d’Educació Secundària Obligatòria. Per aquest motiu, reclamen ara com ara un compromís ferm i demostrable de l’execució d’aquest projecte, amb un calendari que es compleixi.

Sense anar més lluny, l’any 2014 la Plataforma en Defensa de la Zona Educativa de Montigalà organitzava accions reivindicatives per aconseguir la construcció de l’institut Ventura Gassol, així com l’escola Montigalà, amb activitats, tallers i una cadena humana, on ja es reclamava a la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona que complissin els acords i la recent resolució del Parlament per establir un calendari de construcció dels edificis.

L’any 2015 la Generalitat va aprovar un pressupost de 4,5 milions d’euros que no es va arribar a executar. I el gener de 2016 la Generalitat va obrir el procés per licitar la redacció del projecte després d’anys de reivindicacions. Tot i això, el projecte no va tirar endavant. El novembre de l’any 2017 hi va haver un incendi on van haver de paralitzar-se les classes durant uns quants dies. L’alumnat de tercer i quart d’ESO va esperar més d’un mes sense poder tornar a les nostres aules.

Al Ple Municipal ordinari del 30 juliol de 2019 l’Ajuntament de Badalona, tal com es recull al punt 58 de l’acta del ple, va aprovar amb caràcter de proposició urgent la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Ventura Gassol.

A l'últim ple de l'any 2019 celebrat el 17 de desembre, es va aprovar la moció per a la construcció definitiva de l'Escola Montigalà i del nou Institut Ventura Gassol a l'esplanada situada entre els carrers Manuel Moreno Mauricio, el Passeig Olof Palme i l'avinguda de la Comunitat Europea, on es referma el compromís del consistori en la seva aposta per la construcció de l'Escola Montigalà i l'Institut Ventura Gassol.

El centre ja ha hagut d'invertir en reparacions i millores de la teulada, així com a la xarxa elèctrica del centre. En un institut com aquest, que treballa amb llibres digitals, hi ha d’haver una xarxa elèctrica estable. Les condicions d’algunes aules com les de batxillerat són pèssimes. El centre no té més aules on assignar els alumnes, i ha d’utilitzar les aules de reforç com a aules ordinàries del grup classe.

Després de tot aquest procés tan llarg de lluita per aconseguir una reivindicació de la comunitat educativa de Montigalà i de la ciutat de Badalona, actualment les obres ja estan adjudicades; per aquest motiu, tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i a l’organisme depenent responsable de la construcció del nou Ventura Gassol que concretin, de manera immediata, el calendari de les obres de construcció del nou institut, amb dates concretes i garanties per al seu compliment.

Un cop feta l’adjudicació, des de l’ajuntament de Badalona cal assumir el compromís de gestionar amb la màxima eficàcia i urgència els tràmits i llicències que es requereixin, així com fer seguiment de l’evolució de la construcció acordant un cronograma amb la Generalitat i que el govern de la ciutat doni compte al ple de l’evolució i compliment dels terminis.

Badalona, 26 de maig de 2021