Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil

Moció per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 4 de maig una moció per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

La moció proposa els següents acords:

1. Que en el termini no superior als 6 mesos, l’Ajuntament de Badalona elabori i aprovi els plans existents, en compliment al decret 155/2014.

2. Que en el termini no superior als 6 mesos, l’Ajuntament de Badalona desenvolupi els plans obligatoris PBEM Procicat, INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, CAMCAT, FERROCAT I VENTCAT, així com el recomanat TRANSCAT, segons la normativa vigent.

3. Que una vegada la Generalitat de Catalunya homologui els plans esmentats, procedirà en un termini màxim de tres mesos a fer la corresponent implantació al municipi.

4. Que el govern municipal informarà mensualment a les comissions informatives del desenvolupament dels acords exposats anteriorment.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 5 de maig de 2021