Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la millora de l’estat del barri de Coll i Pujol

Moció per a la millora de l’estat del barri de Coll i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per a la millora del barri de Coll i Pujol.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a donar compliment al primer punt de la moció que es va aprovar, per unanimitat, en el ple del novembre de 2019, en la que es demanava l’adequació del solar de l’antiga foneria.

SEGON. Instar el govern municipal a fer un pla de mobilitat pel barri de Coll i Pujol que resolgui els problemes existents i pacifiqui el trànsit.

TERCER.- Instar el govern municipal a obrir un debat entre totes les parts implicades per determinar l’ús de l’equipament de 1700m2 ubicat als baixos de l’edifici nou entre els carrers Sant Gonçal i Vila-Vall-Llebrera.

QUART. Instar el govern municipal a què intercedeixi per buscar una proposta viable pel solar de Can Llamas.

CINQUÈ. Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’associació de veïns del barri de Coll i Pujol.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 d’abril de 2021