Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social

Moció per a l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per a l’auditoria dels comptes de la Seguretat Social.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l'Ajuntament de Badalona s'adhereixi a la sol·licitud de COESPE i, al seu torn, sol·liciti del govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Hisenda, la realització d'una auditoria dels comptes de la Seguretat Social, perquè "la ciutadania tingui una imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu paper que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar." Aquesta auditoria ha de quantificar l'import total de les anomenades despeses impròpies a càrrec de les cotitzacions socials.

2. Que un cop establerta aquesta quantia, s'habiliti per part del govern de l’Estat la compensació adequada a la Caixa única de la Seguretat Social.

3. Transmetre la present moció al Govern central, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris catalans, a COESPE, a la Coordinadora de Plataformes i Marees de Catalunya, a Marea de Pensionistes de Badalona, als casals de la gent gran de la ciutat i a les entitats de gent gran de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el Partit Popular i amb l’abstenció del grup municipal socialista.

Badalona, 28 d’abril de 2021