Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia

Moció per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril una moció per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

La moció proposa els següents acords:

Primer – Instar l'alcalde i el govern de la ciutat perquè en l'ús de les competències municipals, i d'acord amb la legalitat vigent, atengui les demandes dels veïns i veïnes del barri de Llefià al respecte de la obertura del nou Bingo en aquest barri.

Segon - Instar l'alcalde i el govern de la ciutat que impulsin el redactat d’una ordenança municipal a la nostra ciutat que reguli els requisits per a l’obtenció de noves llicències per a aquests tipus d’establiments vinculat amb el joc i les apostes, així com la distància mínima entre aquests establiments amb centres educatius, culturals, esportius, sanitaris.

Tercer - Col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat per tal d’elaborar els protocols necessaris per detectar i impedir de manera efectiva l’accés dels menors als locals de joc i apostes.

Quart - Instar l'alcalde i el govern de la ciutat que en l'ús de les competències municipals apliquin una moratòria urbanística d’un any, prorrogable a dos, de llicències al nostre municipi, en l’obertura de sales de joc per activar un procés de diàleg amb la ciutadania respecte d'aquest model de negoci alhora que es desenvolupen les mesures esmentades anteriorment.

Cinquè - Adaptar l’ordenança de publicitat metropolitana - depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona - per tal d’incloure a les ordenances municipals la prohibició expressa de la publicitat de cases d’apostes i joc online en el nostre terme municipal.

Sisè - Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol l’impuls d’un nou redactat de la llei del joc per actualitzar, regular i recollir les noves formes de joc i promoure la protecció i conscienciació dels i les joves.

Setè - Incrementar la realització, especialment en l'àmbit juvenil, de campanyes de sensibilització, conscienciació i formació per a prevenir problemes d'addiccions i ludopatia: campanyes dirigides a joves, famílies, comunitat educativa, associacions, personal tècnic municipal i població en general.

Vuitè: - Comunicar els acords a les associacions de Joves del municipi, les entitats d’educació en el Lleure, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB) i en especial a les AVV del barri de Llefià, a la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Centres Públics de Badalona (FAMPAS), a l’Associació Centre Català d'Addiccions Socials, a la Taula de Salut Mental i Addiccions i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 d’abril de 2021