Twitter Facebook Instagram Youtube

Implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona

Implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’abril de 2021 incoar l’expedient per a la implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona.

L’Ajuntament de Badalona impulsarà per primer cop a la ciutat un menjador social que s’ubicarà al barri de Sant Roc. L’objectiu d’aquest servei és assegurar una alimentació bàsica i una atenció social a les persones derivades pels serveis socials de l’Ajuntament i que estiguin en un greu risc d’exclusió social. A més de proporcionar àpats cuinats que assegurin una dieta equilibrada, l’espai servirà com a referent per a la detecció i prevenció de situacions de necessitat extrema i formarà part dels plans d’intervenció establerts per a les persones usuàries del menjador.

La creació d’aquest servei, que s’ajusta a les competències municipals establertes des de l’any 2010, tindrà un cost de 300.000 euros anuals. El menjador comptarà amb 100 places i està previst que s’ubiqui al carrer d’Alfons XIII, en un local de 300 m² que és propietat de l’Incasol i que es llogarà per un import corresponent a un lloguer social.

El menjador social es gestionarà de manera directa per l’Ajuntament de Badalona amb la possibilitat de contractar una empresa externa. El seguiment i avaluació del servei serà competència del Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials de l’Ajuntament de Badalona.

L’associació de veïns de Sant Roc ha estat en contacte permanent amb l’Ajuntament durant l’elaboració d’aquest projecte i dona suport a la iniciativa.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals

Badalona, 28 d’abril de 2021