Twitter Facebook Instagram Youtube

El Govern de Badalona inicia la presentació del pressupost ordinari municipal als partits polítics, la FAVB, la FEB i els sindicats de la ciutat

El Govern de Badalona inicia la presentació del pressupost ordinari municipal als partits polítics, la FAVB, la FEB i els sindicats de la ciutat.

Els nous comptes augmenten un 5% respecte als de 2019 i s’enfilen fins als 178 milions d’euros

El Govern Municipal aposta per potenciar les àrees socials augmentant la despesa en serveis socials, sanitat, educació, cultura, esport i feminismes

El pressupost inclou la partida necessària per a fer realitat la major part del Pla de Reconstrucció Econòmica i Social, aprovat de forma unànime, i on hi ha projectes com la creació del primer menjador social a la ciutat o l’ampliació del Centre d’acollida municipal de Can Bofí Vell

El Govern de Badalona inicia la presentació del pressupost ordinari municipal als partits polítics, sindicats, entitats i associacions de la ciutat. Es tracta d’uns comptes que augmenten un 5% respecte als de 2019, que es van prorrogar i encara són vigents, i que ascendeixen a 177.166.697,84 euros.

Les àrees que el Govern considera que s’han de prioritzar amb un creixement superior a la mitjana, amb un augment d’entre el 10 i el 15 per cent respecte als darrers comptes aprovats, són les de caràcter social: serveis socials, sanitat, educació, cultura, esport i feminismes. Concretament, l’augment en Serveis Socials és imprescindible per tenir els recursos per fer front a les necessitats de les persones més vulnerables i, a més, per incorporar la partida necessària per a fer realitat la major part del Pla de Reconstrucció Econòmica i Social de Badalona, aprovat de forma unànime per part del plenari del Consell General de Reactivació Econòmica i Social de Badalona després de mesos intensos de treballs, i que necessàriament s’ha de dotar del pressupost ordinari com a única forma de finançament. Aquest Pla inclou projectes com la creació del primer menjador social a la ciutat o l’ampliació del Centre d’acollida municipal de Can Bofí Vell per a persones sense sostre.

D’altra banda, en el pressupost ordinari plantejat la partida que fa referència a les despeses de personal hauria d’incorporar un augment superior al 5%. Aquest increment busca donar resposta a les necessitats que té l’Ajuntament de Badalona en matèria de recursos humans per poder donar un servei eficient als veïns i veïnes.

En els nous comptes destaca la reducció d’un 28% en les despeses financeres. La gran part de la resta de partides s’haurien de mantenir congelades, excepte aquelles que necessàriament s’han d’actualitzar per ajustar-se als nous contractes tramitats, com per exemple el de verd urbà.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, considera que “es tracta d’un pressupost que ve condicionat gairebé del tot per la necessitat de donar resposta a les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries derivades de la pandèmia de la Covid-19”. En aquest sentit, Garcia Albiol ha explicat que “amb el pressupost de l’any 2019 no podem donar una resposta satisfactòria a la realitat actual, per això moltes mesures que incorpora la proposta que presentem ja s’han treballat i configuren el Pla de Reconstrucció Econòmica i Social de la ciutat”.

Badalona, 26 d’abril de 2021