Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt

Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d'Amunt.

La moció proposa els següents acords:

1- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.

2- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions públiques el compromís d’un pla de reindustrialització del sector de l'automòbil considerant-lo una prioritat pressupostària, social i industrial.

3- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.

4- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució que permeti salvar els llocs de treball.

5- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores, en aquesta difícil situació a la qual s'enfronten, i fer saber als treballadors i treballadores de Badalona afectats per aquest tancament que els representants polítics municipals d’aquest consistori estem a la seva disposició.

6- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch Sistemes de Frenat a Lliçà d'Amunt, a les organitzacions sindicals majoritàries de Badalona, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021